Cáo Phó. Oremus Pro Defunctis. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo : Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Định:

  • Sinh ngày 21 tháng 07 năm 1938 tại Nam Định
  • Chịu chức linh mục ngày 29 tháng 04 năm 1966 tại Sài Gòn.
  • Đã trở về Nhà Cha lúc 08g00 ngày thứ Tư 20 tháng 02 năm 2019, tại bệnh viện Trưng Vương, hưởng thọ 81 tuổi, sau 53 năm linh mục.

Nghi thức tẩn liệm lúc 15g00 ngày thứ Tư 20 tháng 02 tại giáo xứ Chính Lộ, 45/4N Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành vào lúc 08g30 sáng thứ Bảy 23 tháng 2 năm 2019 tại nhà thờ Chí Hoà, 149 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng một Thánh lễ cầu cho linh hồn linh mục Vinh Sơn.

Toà Tổng Giám Mục, ngày 20.02.2019

Linh mục Tổng Đại Diện

(đã ký và đóng dấu)

Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN

Văn Phòng TGM

-------------------

Mục vụ :                

1975 - 1988       Sancta Maria

1988 - 2003       Giáo xứ Phú Hiền

2003 - 2005       Giáo xứ Tân Phú

2005 - 2015       Giáo xứ Antôn

2015                    Nghỉ hưu

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch