Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và Phục Sinh, Nhà hưu Dưỡng Linh mục Giáo Phận Xuân Lộc xin trân trọng kính báo: Cha Cố Phao-lô Huỳng Ngọc Cảnh:

  • Sinh ngày 22/11/1922 tại, Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định
  • Chịu chức Linh mục ngày 17/05/1955.
  • Đã được Chúa gọi về lúc 17giờ45 thứ Tư ngày 01/05/2019 tại Bệnh viện Đồng Nai.
  • Hưởng thọ 97 tuổi - 64 năm Linh mục.

 Nghi thức Tẩn liêm vào lúc 15giờ00 thứ Năm, ngày 02/05/2019

tại nhà hưu dưỡng Giáo phận Xuân Lộc.

 Thánh lễ từ biệt nhà Hưu dưỡng Linh mục vào lúc 05giờ00 thứ Bảy, ngày 04/05/2019

Thánh lễ An táng được cử hành vào lúc 08giờ30, thứ Bảy ngày 04/05/2019 tại giáo xứ Thái hòa

và an táng tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành - giáo xứ Thái Hòa.

 Xin hiệp lời cầu nguyện cho Cha Cố Phaolô sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Kính báo

Nhà Hưu Dưỡng Giáo Phận Xuân Lộc

Nguồn: giaophanxuanloc.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch