Được tin Linh mục Trịnh Văn Viễn, thánh danh Giuse, mới qua đời, tại Quận 8, Sài Gòn, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Cáo Phó, Chương trình Tang Lễ do Văn Phòng Tổng Giáo Phận Sài Gòn sắp xếp, và cũng do Linh mục Phạm Bá Lãm, Đại diện nhóm linh mục Phát Diệm trong Nam thông báo, để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Cố Giu-se.

Được biết lớp Trung Học Tiểu Chủng viện Thánh Phao-lô  tại Phú Nhuận, học cùng lớp với Cha Viễn: 5, 6, 7 năm là Lm Trần Mạnh Duyệt, Lm Trần Công Nghị, Lm Trần Bình Trọng và các bạn: Nguyễn Hiếu, Khoái, Phạm Luy, Minh, Sáu, Phạm Văn Suý, Nguyễn Long Thao, Nguyễn Văn Thế, Trần Vinh, đều nhớ lại hình ảnh một người bạn cùng lớp: hiền lạnh, khiêm tốn và đạo đức và nguyện cầu cho linh hồn Cha Giuse được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa hằng sống.

Lm Trần Bình Trọng

 

 

 -------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch