Trong niềm hiệp thông phân ưu và nguyện cầu, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Ai Tín, Chương trình tang lễ và mấy dòng tiểu sử của Linh mục Nguyễn Văn Ty, SDB, Thánh Danh Gioan do Cộng Thể Lu-y Versiglia K’Long và Tang Quyến sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho Linh Hồn Cha Gio-an.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP Tỉnh Dòng Don Boscô VN

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch