Giáo Phận Kon Tum và Tang Quyến Trân trọng báo tin: Linh mục Giuse Phạm Minh Công. Sinh ngày 04 tháng 8 năm 1935, tại Hải Dương, Thụ phong linh mục ngày 29 tháng 4 năm 1965.

Đã được Chúa gọi về lúc 12g00 Chúa Nhật, ngày 26 tháng 01 năm 2020.

Tại Nhà Thờ Phaolô. Phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Hưởng thọ 85 tuổi.

Với 55 năm linh mục.

Nghi thức tẫn liệm lúc 14g00 thứ BA, ngày 28.01.2020

tại Nhà Thờ Phaolô, Pleiku

Sau đó sẽ di quan về Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

Thánh Lễ An táng lúc 08g00 thứ Tư, ngày 29.01.2020 Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum.

An táng tại Nghĩa Trang dành cho linh mục, tu sĩ Giáo Phận Kon Tum

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Cha Cố GIUSE mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

-------------------------------

TIỂU SỬ CHA CỐ GIUSE PHẠM MINH CÔNG

Sinh ngày: 04/08/1935

Nguyên quán: Hải Dương

Tên Cha: Giuse Phạm Văn Hóa (+)

Tên Mẹ: Anna Phạm Thị Huấn (+)

Học tập:

  • 1958 – 1965: Học Piô X Đà Lạt và Xuân Bích
  • Thụ phong linh mục ngày 29/04/1965 tại Sài Gòn, do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình

Những  chặng đường phục vụ:

–         1965 – 1968: Phục vụ tại CVTSKT     

–         1968 – 1971: Phục vụ xứ Phương Nghĩa, Kontum 

–         1971 – 1975: Tuyên úy Công Giáo

–         1975 – 1988: Đi tù

–         1988 – 2003: Lưu vong

–         2003 – 2009: Chính xứ Phú Thọ, Pleiku

–         06.02.2009: Chính xứ An Khê

–        24.7.2017: Nghỉ hưu tại Giáo xứ Plei Chuet

 

WGPKT(27/01/2020) KONTUM

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch