small_1289813767_nvĐức Cha Giuse Trương Cao Đại, dòng Đa-minh, vị Giám mục Việt nam tiên khởi của Giáo phận, đã được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Hải Phòng ngày 8-1-1953. Ngài được tấn phong Giám mục tại Hồng Kông ngày 19-3-1953 và nhận Giáo phận ngày 21-3-1953. Ngay từ khi về nhận Giáo phận, Đức Cha Giuse đã đưa ra những hướng đi  mục vụ và thực hiện những chương trình xây dựng Giáo phận về tinh thần cũng như vật chất.

Vì hoàn cảnh đất nước, Ngài đã di cư vào miền Nam năm 1954, tức là chỉ hơn một năm sau khi nhận Giáo phận. Sau biến cố  di cư,  Đức Cha Giuse luôn trăn trở vì phải sống xa Giáo phận mà Ngài được trao phó. Ngài luôn mong ước đất nước được hòa bình để trở lại với đoàn chiên Hải Phòng. Năm 1969, Đức Cha Giuse đã qua đời tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha và được an táng tại nghĩa trang các Linh mục dòng Đa-minh tại Avila.

Để thể hiện lòng yêu mến và tri ân vị chủ chăn của Giáo phận, được sự giúp đỡ của anh em môn sinh của Đức Cha Giuse, nay là Linh mục và cựu chủng sinh; với sự đồng ý của Cha Bề Trên Tỉnh Dòng Đa-minh Tây Ban Nha, Tòa Giám mục Hải Phòng đã cung nghinh Hài Cốt Đức Cha Giuse về an táng tại nhà thờ Chính tòa.

Sau một ngày quàn tại nhà thờ Chính Toà để giáo dân đến dâng lễ, cầu nguyện và kính viếng, hôm nay ngày 12/11/2010, hài cốt Đức Cha cố được an táng tại nhà thờ chính toà.

   1289813677_nv   7_109524550_11_11_2010   7_460433493_11_11_2010

   7_281380146_11_11_2010   7_910367174_11_11_2010   7_169889199_11_11_2010

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ ĐỨC CHA GIUSE TRƯƠNG CAO ĐẠI

Đức Cha cố Giuse Trương Cao Đại

- Sinh ngày 5-6-1913 tại Giáo xứ An Lập, Giáo phận Thái Bình.

- 1924: Vào Nhà Thử Trung Linh

- 1932: Nhập Chủng viện Alberto Nam Định

- 30-08-1935: Nhập dòng Đa-minh tại tu viện  Đaminh Quần Phương

- 31-01-1936: Khấn tạm tại Quần Phương

- 13-12-1936: Học Triết Học tại tu viện thánh Alberto, Dòng Đaminh Hong Kong

- 31-8-1939: Khấn trọn  tại Hong Kong

- 18-5-1940: Thụ phong Linh mục tại Hong Kong

- 7-06-1940 đến 18-2-1943: Du học tại Philipines với bằng Tiến sĩ Giáo luật

- 02-11-1948: Làm phó bề trên tu viện Alberto Hong Kong và dạy Thần học tại đây

- 8-1-1953: Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Hải Phòng, hiệu tòa Sila

- 19-3-1953: Tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính tòa Hong Kong

- 21-3-1953: Nhận Giáo phận Hải Phòng

- 11-1954: Di cư vào miền Nam

- Đức Cha Giuse đã tham dự Công đồng chung Vaticanô II, từ khoá I- IV (1962- 1965)

- 29-6-1969: Qua đời tại Madrid, Tây Ban Nha và được an táng tại nghĩa trang dòng Đa-minh Avila.

TGM Hải Phòng 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM đề nghị một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình.

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch