insert_1290392866Một số cơ sở truyền thông cũng như bạn hữu cùng lớp, hoặc khác lớp nhưng cùng dưới mái trường Tiểu  Chủng viện Trung Học Phát Diệm, Phú Nhuận xưa, còn tu cũng như đã chuyển hướng, đã đưa tin về sự ra đi vĩnh viễn của Lm Trần Cao Tường vào Chúa Nhật 21/11/2010 tại New Orleans, Louisiana, với nỗi niềm luyến tiếc và lòng dạ tri ân về tình bạn cũng như những đóng góp về bài vở của Cha Tường và thu thập bài viết của những tác giả khác trong Mạng lưới Dũng Lạc, góp phần xây nhà Văn Hoá & Niềm Tin.

Tiện đây cũng xin kể là: Hình bìa  của tập sách: Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B với tựa đề: Đường về Cõi sống là của Cha Tường, và hai hình bìa của hai tác giả khác trong hai cuốn sách cùng tựa đề Năm A và C trong mạng lưới: www.chuanoitadap.net được phép lấy từ Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm Niệm của Mạng Lưới Dũng Lạc.  Ban Biên Tập chúng tôi cũng cùng hiệp ý với quí vị và quí bạn trong lời cầu nguyện và lễ dâng.

Chúng tôi đợi tin: Cáo Phó, Tiểu sử của Cha Tường và Chương trình Lễ An táng cũng như một số hình ảnh về Lễ An táng rồi sẽ phóng lên mạng tin này dưới mục: Tin Hiệp Thông: Phân Ưu và Cầu nguyện.

- Lm Trần Bình Trọng

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM đề nghị một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình.

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch