Văn Phòng TGM xin kính báo: “Ta là sự sống và là sự sống lại”. Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn và Gia Đình Trân trọng báo tin: Linh Mục Giu-se Nguyễn Văn Nam, CM.

(Đang phục vụ tại giáo xứ Kon Xơmluh, Giáo phận Kon Tum)

Sinh ngày 10 tháng 4 năm 1988, tại Lâm Đồng.

Khấn dòng ngày 12 tháng 8 năm 2015

Thụ phong linh mục ngày 25 tháng 8 năm 2022 

 Đã được Chúa gọi về lúc 17h15 Thứ Sáu, ngày 18. 11. 2022

Hưởng dương 34 tuổi.

Nghi thức tẩn liệm cử hành vào lúc 10g00, ngày 19. 11. 2022, tại Cộng đoàn Kon Xơmluh.

Thánh lễ An Táng lúc 06h30 sáng Thứ Hai, ngày 21. 11. 2022 tại Nhà Thờ Kon Xơmluh.

An táng tại đất thánh của Tỉnh Dòng.

 Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Cha GIUSE sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.

Văn Phòng Tòa Giám Mục Kon Tum
WGPKT(18/11/2022) KONTUM

TIỂU SỬ

CHA GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

+Sinh ngày 10 tháng 04 năm 1988,
  tại Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng.
  Thuộc Giáo xứ Lộc Đức, Giáo phận Đà Lạt.
+Rửa tội ngày 25 tháng 12 năm 1988,
  tại nhà thờ Thượng Thanh, Giáo phận Đà Lạt.
+Thêm Sức ngày 28 tháng 05 năm 2000, tại nhà thờ Đức
  Thanh, Giáo phận Đà Lạt.
+Gia nhập Đệ Tử Viện ngày 29 tháng 08 năm 2011, tại Đà
  Lạt.
+Học triết học tại học viện Durando từ 8/2012 – 8/2015
+Vào Nội Chủng Viện ngày 12 tháng 08 năm 2015, tại Túc
  Trưng, Đồng Nai.
+Làm Lời Quyết Tâm ngày 13 tháng 08 năm 2016, tại Đà Lạt.
+Học thần học tại Trung Tâm Học Vấn Đa Minh, từ 8/2016 –
  7/2020.
+Mục vụ tại Tu Viện Vinh Sơn Túc Trưng từ 07/2020 –
  05/2022.
+Khấn trọn ngày 20 tháng 07 năm 2021.
+Thụ phong linh mục ngày 25 tháng 08 năm 2022.
+Mục vụ tại Cộng đoàn Kon Xơm Lũh, Giáo phận Kon Tum,
  từ tháng 05/2022 đến nay.
+Được Chúa gọi về lúc 17 giờ 15, ngày 18 tháng 11 năm
  2022.

https://giaophankontum.com/

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch