Ai Tín – R.I.P.: “Thầy là Sự Sống Lại và là Sự Sống” (Ga 11, 25). Trong niềm tin cậy phó thác vào Đức Kitô phục sinh, chúng con/tôi xin báo tin đến Nhị Vị Hồng Y, quí Ðức Cha, quí Cha và quí Tu Sĩ nam nữ, quí Hội Ðoàn Công giáo Tiến Hành,

quí họ hàng quyến thuộc, qúi giáo dân và qúi bạn hữu: Nữ tu Trần Thị Hường, Thánh danh Teresa đã ra đi vĩnh viễn tại Seattle, 10 Tháng 5, 2018 sau thời gian mang bệnh.

Hình chụp trong một tiệc cưới họ hàng 1991 tại Quận Cam, California

Chúng con / tôi xin được đăng lại cuối Ai Tín này, Thiệp Tang của Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp với nhiều tin tức hơn về Xơ Hường, cùng với mấy dòng tiểu sử và chương trình tang lễ. Chúng con / tôi cũng xin bổ túc vào hàng tiểu sử của Sơ Hường trong đời Xơ là: Hè 1975: sang Hoa Kì ở trại tiếp cư Ft Indiantown Gap, Pennslvania mấy tháng hè. Sau đó được mời phục vụ tại một đại chủng viện của Giáo phận Allentown, Pennsylvania mấy năm. Rồi được mời làm việc xã hội và dạy giáo lí cho trẻ em Việt Nam tại Tống Giáo Phận Los Angeles, California trước khi lên Seattle, Washington.

Tang gia:

 • Chị: Trần Thị Tỵ (goá phụ) và các con, Việt Nam
 • Anh: Trần Anh Tùng, vợ và các con, Việt Nam
 • Em: Trần Văn Bích, vợ và các con, Hoa Kì
 • Em: Trần Văn Nghi, vợ và các con, Hoa Kì
 • Em: Trần Thị Ngọt, chồng và các con, Việt Nam
 • Em: Trần Thị Liễu, chồng và các con, Việt Nam

Các linh mục và nữ Tu sĩ trong dòng họ nội & ngoại:

 • Linh Mục Trần Bình Trọng, Hoa Kì
 • Linh Mục Phạm Hữu Thiết, VN
 • Linh Mục Lưu Ðình Vinh, Hoa Kì
 • Linh Mục Trần Công Nghị, Hoa Kì
 • Linh Mục Trần Xuân Lãm, Gia Nã Đại
 • Linh Mục Nguyễn Văn Mạnh, VN
 • Linh Mục Trần Thanh Xuân, VN
 • Nữ Tu Phạm Thị Tám, VN
 • Nữ Tu Phạm Thị Dự, VN                         
 • Nữ Tu Phạm Thị Thục, Pháp quốc
 • Nữ Tu Trần Thị Thiên Hương, VN
 • Nữ Tu Nguyễn Thị Huê, VN
 • Nữ tu Hoàng Thị Lan, VN
 • Nữ tu Trần Thu Hà, Hoa Kì
 • Nữ tu Vũ Thị Bích Thảo, VN
 • Nữ tu Trần Thuỳ Trang, VN

Ghi chú: Danh sách này trước đây dài hơn với các vị đứng đầu danh sách, nay đã ra đi vĩnh viễn là:

 • Linh Mục Phạm Năng Trí, VN, RIP. Cáo phó đăng 20 Tháng 10, 2017 trong MVVB
 • Ðức Ông Trần Văn Khả, VN, RIP. Cáo phó đăng 17 Tháng 11, 2017 trong MVVB

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch