Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ Hiển Linh, B: Thiên Chúa tỏ mình cho những tấm lòng chân thành tìm kiếm Người 03 Tháng 1 2018 Lm An Phong, OP 551
Lễ Đức Mẹ TC, B: Lễ Đứcc Maria Mẹ Thiên Chúa – Nữ Vương hoà bình 31 Tháng 12 2017 Jos. Vinc. Ngọc Biển 359
Lễ Thánh Gia B: Gia Đình vui sống theo Luật Chúa 28 Tháng 12 2017 Lm. Nhất Tiến 285
Lễ GS B: Lời Thiên Chúa (Verbum Dei) ở giữa chúng ta 25 Tháng 12 2017 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty 229
CN 4 MV, B: Đức Chúa ở cùng chúng ta 20 Tháng 12 2017 Lm. Văn Hào SDB 1278
CN 3 MV, B: Niềm vui đang đến 14 Tháng 12 2017 Lm Lu-y Nguyễn Quang Vinh 990
CN 2 MV, B: Hãy chuẩn bị tâm hồn cho xứng để đón nhận Chúa đến 06 Tháng 12 2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 232
CN 1 MV, B: Tỉnh thức và cầu nguyện 29 Tháng 11 2017 TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 335
Lễ Đức Kitô Vua, B: Đức Kitô làm vua đời tôi 18 Tháng 11 2015 Lm Nguyễn Hữu Thy 1902
CN 33 TN, B: Anh Em Hãy Biết 11 Tháng 11 2015 Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến 1427

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch