Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
CN 13 TN, B: Lòng tin của con đã cứu con 23 Tháng 6 2015 Viết bởi Lm Giuses Nguyễn Văn Lộc Lượt xem: 1183
CN 12 TN, B: Thử thách trong cuộc đời 17 Tháng 6 2015 Viết bởi TGm Giuse Ngô Quang Kiệt Lượt xem: 1212
CN 11 TN, B: Hạt giống Nước Trời 09 Tháng 6 2015 Viết bởi Lm JB. Nguyễn Minh Hùnh Lượt xem: 1156
Lễ Mình Máu Thánh, B: Lương thực ban sự sống: “Tôi là bánh trường sinh”. 02 Tháng 6 2015 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa Lượt xem: 1118
Lễ Chúa Ba Ngôi, B: Sống Niềm Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi 27 Tháng 5 2015 Viết bởi Lm Giuse Nguyễn Thành Long Lượt xem: 1248
Lễ CTT Hiện Xuống, B: Xin hiệp nhất chúng con 20 Tháng 5 2015 Viết bởi Lm Jos Tạ Duy Tuyền Lượt xem: 1285
Lễ Thăng Thiên, B: Nơi Chúa hẹn gặp ta 13 Tháng 5 2015 Viết bởi Niềm Vui Chia Sẻ Lượt xem: 1245
CN 6 PS, B: Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài làm tất cả vì yêu 06 Tháng 5 2015 Viết bởi Lm Phạm Thanh Liêm, SJ Lượt xem: 1222
CN 5 PS, B: Gắn chặt vào cây nho Thiên Chúa 29 Tháng 4 2015 Viết bởi Lm JB Nguyễn Minh Hùng Lượt xem: 1266
CN 4 PS, B: Chúa là mục tử chăn dắt tôi 21 Tháng 4 2015 Viết bởi Lm Jos Phạm Ngọc Ngôn, Csj Lượt xem: 1455

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch