Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 33 TN, B: Anh Em Hãy Biết 11 Tháng 11 2015 Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến 1320
CN 32 TN, B: Quảng đại và tự do 03 Tháng 11 2015 Lm Giuse Phạm Thanh Liêm 1085
Lễ Các Thánh: Nên hình bóng Ngài 28 Tháng 10 2015 Gm Giuse Vũ Văn Thie6 1261
CN 30 TN, B: Người mù thành Giêricô 20 Tháng 10 2015 Lm Giacôbê Tạ Chúc 1162
CN 29 TN, B: Trật tự mới của Phúc Âm 13 Tháng 10 2015 Lm Nguyễn Hữu Thy 1485
CN 28 TN, B: Nguy cơ làm nô lệ cho tiền của 06 Tháng 10 2015 Lm Ngô Tôn Huấn 1420
CN 27 TN, B: Gia đình hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi 29 Tháng 9 2015 Lm Phạm Thanh Liêm SJ 1440
CN 26 TN, B: Đừng Ngăn Cản Người Ta! 22 Tháng 9 2015 Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb 1307
CN 25 TN, B: Theo Chúa phải khiêm nhường phục vụ 15 Tháng 9 2015 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1235
CN 24 TN, B: Về phần con, con bảo Thầy là ai? 07 Tháng 9 2015 Lm Ignatio Trần Ngà 1241

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch