Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
61 Lm Nguyễn Thanh Thảo mới nhắm mắt lìa đời tại Mĩ Tho 2016-03-15 Toà Giám Mục Mỹ Tho 813
62 Lm Trần Minh Phương, OFM. đã ra đi vĩnh viễn tại Cầu Ông Lãnh 2016-03-10 VP Tỉnh Dòng Phanxicô VN 898
63 Lm Vũ Khởi Phụng, Dòng Chúa Cứu Thế, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại Hà Nội 2016-03-02 Dòng CHúa Cứu Thế Hà Nội 906
64 Lm Nguyễn Xuân Minh đã nằm xuống vĩnh biệt trần gian tại Bà Rịa 2016-02-16 Toà Giám Mục Bà Rịa 1336
65 Lm Trần Văn Huân đã nhắm mắt lìa đời tại Norfolk, Virginia 2016-02-05 Tang Gia Đồng Kính Báo 1510
66 Lm Nguyễn Kim Ngôn đã ra đi vĩnh viễn tại Gia Kiệm 2016-01-18 Gđ huyết tộc và linh tông 1650
67 Lm Hy Nguyễn Văn Châu mới nằm xuống giã từ trần gian tại Huế 2016-01-15 Tu Sĩ Lm Antôn Huỳnh Đầy 1452
68 Lm Nguyễn Trinh Đức đã đáp lại tiếng gọi từ trời tại Long Xuyên 2015-12-30 Toà Gm Long Xuyên 1653
69 Lm Phạm Ngọc Tiên đã nhắm mắt lìa đời tại Bùi Chu 2015-12-19 Lm Giuse Phạm Quốc Điềm 1512
70 Lm Mai Xuân Triết đã nhắm mắt lìa đời tại Long Xuyên 2015-11-17 Toà Gm Long Xuyên 1978
71 Lm Cổ Tân Hưng, S.J. đã vĩnh biệt trần gian tại Việt Nam 2015-11-14 VP Dòng Tên Việt Nam 1645
72 Lm Phạm Ngọc Hiền mới ra đi vĩnh viễn tại Gò Công 2015-11-10 Toà Gm Mỹ Tho 1709
73 Lm Lưu Ngọc Tuấn đã ra đi mà không hẹn ngày về tại bệnh viện Bạch Mai 2015-11-04 VP Toà Gm Hưng Hoá 640
74 Lm Võ Ngọc Tỏ đã ra đi vĩnh viễn tại Long Xuyên 2015-10-20 TGM Long Xuyên 823
75 Lm Nguyễn Cao Lộc đã đáp lại tiếng gọi ra khỏi đời này tại Huế 2015-10-20 Toà Tổng Gm Huế 969
76 Lm Mai Trần Huynh đã nhắm mắt lìa đời tại Thái Bình 2015-10-20 Toà Gm Thái Bình 1009
77 Lm Phan Phát Huồn đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Long Beach, California 2015-10-20 Phụ Tỉng Dòng CCTHN 1057
78 Lm Đặng Kim Hoàng, O.S.B. mới nhắm mắt lìa đời tại Portland, OR, USA 2015-10-10 Tang Quyến 708
79 Lm Hoàng Đắc Ánh, O.P. đã ra đi vĩnh viễn tại Bệnh Việc 115, TP. HCM 2015-10-05 Ts Giuse Nguyễn Đức Hoà OP 3610
80 Lm Nguyễn Văn Vĩnh đã vĩnh biệt trần gian tại Tiền Giang 2015-09-30 Toà Gm Mĩ Tho 687

Page 4 of 20