Lm Đinh An Khang đã từ biệt cõi thế tại Tây Ninh

D_A_KhangTrong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Giám Mục Phú Cường kính báo: Cha Đa Minh Đinh An Khang đã trở về nhà Cha ngày 06 Tháng 01, 2014 tại Tây Ninh.

Xem thêm: Lm Đinh An Khang đã từ biệt cõi thế tại Tây Ninh

Write comment (0 Comments)

Lm Đinh Cao Đàm đã khuất bóng (được tin trễ)

Khung_Hinh_Lm_0001_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copyRIP ┼ : Trần trọng kính báo: Cha Cố Đa Minh Đinh Cao Đàm

Nghỉ hưu tại Giáo xứ Xuân Bình, Giáo phận Xuân Lộc

Đã được Chúa thương gọi về Lúc 14g00

Ngày 06 tháng 09 năm 2011

Hưởng thọ 94 tuổi.

Xem thêm: Lm Đinh Cao Đàm đã khuất bóng (được tin trễ)

Write comment (0 Comments)

Lm Đinh Công Dũng đã ra đi vĩnh viễn tại Bình Long

Được tin Linh mục Đinh Quang Dũng, thánh danh Phêrô, mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế 10/07/2017, Mục Vụ Văn Bút xin hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Phêrô được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa hằng sống.

Xem thêm: Lm Đinh Công Dũng đã ra đi vĩnh viễn tại Bình Long

Write comment (0 Comments)

Lm Đinh Cao Tùng đã ra đi tại TP HCM mà không hẹn ngày trở lại

Lm_Dinh_Cao_TungTin cáo phó này được xếp tạm vào đây để độc giả thấy có 3 hai tin cáo phó mới và gần nhau với di ảnh trên Trang Chủ. Sau đó sẽ được đưa vào Mục Tin Hiệp Thông: Phân Ưu & Cầu Nguyện.

Xem thêm: Lm Đinh Cao Tùng đã ra đi tại TP HCM mà không hẹn ngày trở lại

Write comment (0 Comments)

Lm Đinh Công Dũng mới hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại Phát Diệm

cha_dungCáo Phó: “Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11:25a). Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Tòa Giám mục Phát Diệm xin kính báo: Linh mục Gioan Baotixita Đinh Công Dũng.

Xem thêm: Lm Đinh Công Dũng mới hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại Phát Diệm

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago