Lm Đặng Xuân Thành đã ra đi vĩnh viễn tại Hà Nội

Lm_Thanh"Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh!" (Mt 25,21). R.I.P: Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô phục sinh, Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội kính báo:  Linh mục Phêrô Đặng Xuân Thành. Sinh ngày 23 tháng 9 năm 1954 tại Hải Phòng. Đã được Chúa gọi về lúc 19g00 thứ Tư ngày 27 tháng 11 năm 2013.

Xem thêm: Lm Đặng Xuân Thành đã ra đi vĩnh viễn tại Hà Nội

Write comment (0 Comments)

Lm Đào Trọng Thanh đã đi vào thế giới vô hình tại Trà Vinh

dq6ja0Với tâm tình hiệp thông phân ưu và nguyện cầu, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo phó, Chương trình Lễ An táng cho Đan Sĩ Linh Mục Đào Trọng Thanh do Đan Viện Thánh Mẫu Phước Vinh sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp.

Xem thêm: Lm Đào Trọng Thanh đã đi vào thế giới vô hình tại Trà Vinh

Write comment (0 Comments)

Lm Đậu Đình Triều đã nhắm mắt lìa đời tại Vinh

Cáo Phó: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Xã Đoài - Giáo phận Vinh kính báo:

Xem thêm: Lm Đậu Đình Triều đã nhắm mắt lìa đời tại Vinh

Write comment (0 Comments)

Lm Đào Văn Thiềng mới đáp lại tiếng Thiên Thần gõ cửa nhà linh hồn tại Thái Bình

DaoVanTHiengR.I.P. Cáo Phó: Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Giám mục Thái Bình kính báo, Linh mục Đa-minh Đào Văn Thiềng. Sinh ngày 20 tháng 02 năm 1954, Tại giáo họ Phú Đồng, xứ Thanh Châu,

Xem thêm: Lm Đào Văn Thiềng mới đáp lại tiếng Thiên Thần gõ cửa nhà linh hồn tại Thái Bình

Write comment (0 Comments)

Lm Đinh An Khang đã từ biệt cõi thế tại Tây Ninh

D_A_KhangTrong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Giám Mục Phú Cường kính báo: Cha Đa Minh Đinh An Khang đã trở về nhà Cha ngày 06 Tháng 01, 2014 tại Tây Ninh.

Xem thêm: Lm Đinh An Khang đã từ biệt cõi thế tại Tây Ninh

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch