Ai Tín: Linh mục Bùi Đoàn, Thánh danh Vin-xen-tê (Vinh Sơn), Dòng Xuân Bích, mới qua đời tại Regional Medical Center, San Jose, California, ngày 9 Tháng 06, 2020 lúc 9:03 tối.

 

Hình trước của Assumption Seminary  /  Hình sau lấy trong Kỉ Yếu La Vang 2006 trang 284.

Ngày 23-05/2020, Lm Antôn Phạm Hữu Tâm, Tổng Thư Kí Liên Đoàn CGVN/HK cho bíết Lm Nguyễn Khắc Hy báo tin: “Cha Vincent Bùi Đoàn PSS là thành viên Tu Hội Xuân Bích Hoa Kỳ, hiện đang phục vụ trong ban giám đốc đại chủng viện Mẹ Lên Trời ở San Antonio. Cha bị nhiễm Covid-19 và được điều trị trong nhà thương suốt tuần qua. Vì gặp khó khăn trong việc hô hấp, nhà thương cho cha dùng máy trợ thở trong vài ngày đầu, nhưng không thấy có dấu hiệu tiến triể, họ đã dùng ECMO trị liệu, một dạng trợ thở cấp cao dành cho những người trong tình trạng nguy cập. Hiện tình trạng cha Đoàn ổn định, nhưng chưa có tiến triển khả quan".

Chuơng trình tang lễ:

Theo điện thư của linh mục Võ Sơn gửi, do Linh mục Phạm Hữu Tâm, Tổng Thư Kí Liên Đoàn CGVN/HK, chuyển đến cho hàng linh mục VN/HK ngày 10 Tháng 6, thì chương trình tang lễ được sắp xếp như sau theo nguyên văn điện thư như sau:

“Gia Đình yêu cầu Cha Vincent được hỏa táng và đưa về quê nhà Việt Nam, để cùng an táng với Cha Mẹ và Dòng Tộc.

 • Thánh Lễ Tưởng Niệm sẽ được tổ chức tại Giáo Phận San Jose.
 • Đức Cha Earl Boyea, Giám Mục Giáo Phận Lansing, sẽ dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Vincent tại Nhà Thờ St. Mary ở Lansing vào lúc 12:00 pm Thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2020.
 • Hôm nay, tại San Jose, Cha Joseph Đinh Đức Hảo, Tổng Đại Diện, đã dâng Lễ cầu nguyện cho Cha Vincent; và tại San Antonio, con đã dâng Lễ cầu nguyện cho Ngài;
 • Chiều nay, tại San Jose, Cha Paul Phan Quang Cường, Đặc Trách Mục Vụ Việt Nam, sẽ dâng Lễ cầu nguyện cho Cha Vincent”.

Mấy dòng tiểu sử:

Mục Vụ Văn Bút trích lại mấy dòng tiểu sử do chính Lm Bùi Đoàn ghi lại trong Kỉ Yếu La Vang 2006 do Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kì xuất bản và trích một vài sự kiện khác từ điện thư của Lm Võ Sơn.

 • 25-06/1962: Sinh tại Biên Hoà
 • 09-06/1995: Thụ phong linh mục tại Lansing, Michigan, cho Giáo Phận Lansing.
 • 1995-1997: Phó xứ St Robert Bellamine, Flushing Michigan.
 • 1997-1999: Formation of Emmanus Spirituality Center (Ứng cử viên vào Dòng Xuân Bích) tại Lusaka, Zambia.
 • Năm 2000 : Được chính thức nhận vào Dòng Xuân Bích
 • Năm 2001: Theo học tại Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ, hoàn thành văn bằng luật (The licentiate degree in Canon Law.
 • 2001- 2006: Dạy học tại Giáo Hoàng Học Viện St Patrick, Menlo Park, California
 • 2006-2007: Học thêm về Giáo Luật (Canon Law) tại Đại Học St. Paul, Ottawa, Canada.
 • 2007-2017: Phục vụ Giáo Hoàng Học Viện St Patrick
 • 2017-2018: Được nghỉ phép.
 • 2018- đến nay: Dạy học tại Assumption Seminary, San Antonio, TX, Giám đốc về Phụng Vụ và chương trình Tiền Thần Học
 • 9 Tháng 06, 2020: Tạ thế tại Regional Medical Center, San Jose, California

Nguyện xin cho linh hồn Cha Vin-xen-tê được hưởng ơn nghĩa trong Nưóc Chúa.

Mục Vụ Văn Bút

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch