Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Gia phả Mẫu A tóm gọn của một dòng họ: Họ Nội người này hoặc họ Ngoại người kia 18 Tháng 11 2009 Lm Trần Bình Trọng 22079
Gia phả Mẫu B tóm gọn của một dòng họ: Họ Ngoại người này hoặc họ Nội người kia 07 Tháng 11 2009 Lm Trần Bình Trọng 11759
Một Cách Làm Gia Phả Họ Nội hoặc Họ Ngoại 30 Tháng 10 2009 Lm Trần Bình Trọng 35478
Lý Do Lập Gia Phả 15 Tháng 10 2009 Lm Trần Bình Trọng 9029
Sống Đạo Trung Tình - Nghĩa Vợ Chồng 06 Tháng 10 2009 Lm Trần Bình Trọng 6296
Tiêu đề các Bài Viết Trên Nguyệt San và Đặc San từ 1966-2006 02 Tháng 10 2009 Lm. Trần Bình Trọng 5238

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch