CN 16 TN, A: Nhẫn nại đợi chờ!

CN_16TN-AChúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A

Mt 13:24-43

Nước Trời là một mầu nhiệm, Chúa Giêsu đã mạc khải và thiết lập trong lịch sử nhân loại. Qua những hình ảnh đơn sơ, bình dị, gần gũi với cuộc sống, Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn để giảng dạy về Nước Trời.

Xem thêm: CN 16 TN, A: Nhẫn nại đợi chờ!

Write comment (0 Comments)

Lễ Hiện Xuống, A: Đức Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới

36201420579971Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Cv 2,1-11; Ep 1:17-23; Mt 26:18-20

Qua bài trích sách Công Vụ Tông Đồ, ta thấy Đức Chúa Thánh Thần là Đấng đổi mới. Ngài đã đổi mới trí khôn các Tông đồ. ngài đã được Chúa dạy dỗ nhiều điều.

Xem thêm: Lễ Hiện Xuống, A: Đức Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới

Write comment (0 Comments)

CN 15 TN, A: Thái độ của người đón nhận hay là tấm lòng của người gieo?

15_Sun._AChúa Nhật 15 Thường Niên A

Mt 13:1-23

Thoặt nghe bài Tin Mừng vốn đã quen tai là dụ ngôn người gieo giống, chúng ta không khỏi nghĩ ngay đến những thái độ khác nhau của người nghe Lời Chúa.

Xem thêm: CN 15 TN, A: Thái độ của người đón nhận hay là tấm lòng của người gieo?

Write comment (0 Comments)

Lễ Lên Trời, A: Cùng đích cuộc đời chúng ta là Nước Trời

Le_Len_Troi-1Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm A

Cv 1:11; Ep 1:17-23; Mt 28: 16-20

Xã hội chúng ta đang sống, người ta tự xưng mình là những người vô thần, tức là không tin vào thần thánh, không tin hồn thiêng bất tử, và cũng không tin vào sự sống đời sau, cũng chính vì thế họ đã tự tạo ra một tinh trạng trống rỗng về tôn giáo, về tinh thần trong xã hội trong tâm hồn con người.

Xem thêm: Lễ Lên Trời, A: Cùng đích cuộc đời chúng ta là Nước Trời

Write comment (0 Comments)

CN 14 TN, A: Hiền lành và khiêm nhường

CN-14-TNA-1Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm A

Mt 11: 25-30

Lời Chúa hôm nay thật là phong phú, mỗi câu là một đề tài đáng suy nghĩ. Chúng ta chỉ tập trung suy niệm một câu thôi: “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29).

Xem thêm: CN 14 TN, A: Hiền lành và khiêm nhường

Write comment (0 Comments)

CN 6 PS, A: Hãy Trở Thành “Người Bảo Vệ - Paraclete” cho Tha Nhân

CN_VI_PS-AROMA (Zenith.org) – Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dùng từ “Đáng Bảo Vệ” để nói với các môn đệ về Đức Chúa Thánh Thần. Trong một số văn cảnh từ này có nghĩa là “Đấng An Ủi,” trong văn cảnh khác nó lại có nghĩa là “Đấng Bảo Vệ,” và đôi khi có cả hai nghĩa. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa là Đấng An Ủi cao cả cho Dân Chúa.

Xem thêm: CN 6 PS, A: Hãy Trở Thành “Người Bảo Vệ - Paraclete” cho Tha Nhân

Write comment (0 Comments)

Lễ T Phêrô và Phaolô, A: Hai chứng nhân lịch sử tử đạo: Phêrô và Phaolô

pheroLễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ

Mt 16:13-19

Ngày 29 tháng 6, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta cùng lúc tôn kính hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Các ngài là hai cột trụ của Giáo hội phổ quát Chúa Kitô, và theo Truyền Thống, Giáo hội không bao giờ mừng vị này mà bỏ vị kia, nhưng luôn mừng kính và biết ơn đối với hai chứng nhân vĩ đại của Chúa Kitô, vừa đồng thời là một lời tuyên xưng long trọng về một Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo, và tông truyền.

Xem thêm: Lễ T Phêrô và Phaolô, A: Hai chứng nhân lịch sử tử đạo: Phêrô và Phaolô

Write comment (0 Comments)

CN 5 PS, A: Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống

CN_5_PS-AChúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A

Ga 14, 1-12

Trước khi rời các môn đệ để về với Chúa Cha sau khi Chúa Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Sống lại. Ngài đã dặn dò, đã giới thiệu với các môn đệ và cho toàn thể nhân loại Ngài là Cửa chuồng chiên, ai không qua Ngài sẽ không vào được nước trời, sẽ không đạt được Thiên Chúa.

Xem thêm: CN 5 PS, A: Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống

Write comment (0 Comments)

Lễ MM Thánh Chúa Kitô, A: Hồng ân Thánh Thể

Le_MMTC-ALễ Mính Máu Thánh Chúa Kitô, Năm A

Ga 6:51-59

Khi thông ban Sự Sống của chính mình cho nhân loại, Thiên Chúa ban cho họ một hồng ân cao quý hơn hết mọi hồng ân, một quà tặng tuyệt vời trên tất cả mọi món quà.

Xem thêm: Lễ MM Thánh Chúa Kitô, A: Hồng ân Thánh Thể

Write comment (0 Comments)

CN 4 PS, A: Mục Tử nhân lành

CN_4_PS_A_Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh - Năm A

Ga 10:1-10

Mục tử nhân lành là một hình ảnh rất đẹp ở xứ Palestin. Danh xưng mục tử nhân lành không phải là tôn danh người ta gán cho Chúa Giêsu để ca tụng Ngài, nhưng đây chính là mạc khải của Chúa Giêsu cho biết Ngài là ai.

Xem thêm: CN 4 PS, A: Mục Tử nhân lành

Write comment (0 Comments)

Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Thiên Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Tình Yêu

106201415018284.jpgChúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A

Ga 3:16-18

“Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín”(Xh 34,6). Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm nền tảng của Kitô giáo.

Xem thêm: Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Thiên Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Tình Yêu

Write comment (0 Comments)

CN 3 PS, A: Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con

3_Sun.Easter.AChúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm A

Lc 24:13-25

Ít ai biết đến "một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm" (Lc 24, 13), nếu không có một Người Bộ Hành mà hai môn đệ coi là "khách hành hương" cùng đi với họ thì ngôi làng Emmaus ấy đã bị lãng quên từ lầu rồi.

Xem thêm: CN 3 PS, A: Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch