CN Lễ CBN, B: Ba Ngôi Hiệp nhất trong yêu thương

30052012bangoiChúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B

Mt 28:16-20

Từ ngày cắp sách vào lớp một, mỗi học sinh đều được học bài toán: 1+1+1 = 3 và nếu làm đúng như vậy thì lúc nào cũng được điểm tối đa. Trái lại, nếu có em nào làm phép tính: 1 + 1 + 1 = 1 thì sẽ bị cô giáo cho điểm O và bị phê là ngu xuẩn. Thế nhưng trong một gia đình đầm ấm yêu thương thì 1 + 1 + 1 không còn là 3, mà chỉ là 1.

Xem thêm: CN Lễ CBN, B: Ba Ngôi Hiệp nhất trong yêu thương

Write comment (0 Comments)

CN Lễ CTTHX, B: Hoa trái của Ơn Chúa Thánh Thần

Le_ChuaTTChúa Nhật Lễ Hiện Xuống, Năm B

Ga 20:19-23

Sau phục sinh, Chúa Kitô dạy các tông đồ ở lại Giêrusalem chờ đợi ơn Chúa Thánh Thần mà Chúa Kitô sẽ ban từ nơi Chúa Cha. Vâng theo lời căn dặn này, các tông đồ tụ họp tại nhà tiệc ly, sốt sắng lắng chìm trong cầu nguyện chờ đợi điều Chúa Kitô đã hứa.

Xem thêm: CN Lễ CTTHX, B: Hoa trái của Ơn Chúa Thánh Thần

Write comment (0 Comments)

CN Lễ MM Thánh Chúa: B: Tặng phẩm thần linh

06062012tailieu_copyLễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm B

Mc 14-12-16, 22-26

Phúc Âm kể lại: Đang khi ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Này là Mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn. Rồi Người cầm lấy chén rượu và nói: Này là Máu Thầy, các con hãy cầm lấy mà uống. (Mt 26,26-29; Lc, 22,14-20). Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể và Chúa dặn dò các môn đệ: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Tiệc Thánh Thể này được chính Chúa Giêsu tiên báo trong tiệc cưới Cana, được hứa ban cho dân ở Caphanaum, được thiết lập trong Tiệc Ly và đã được chính Chúa cử hành đầu tiên tại làng quê Emmau.

Xem thêm: CN Lễ MM Thánh Chúa: B: Tặng phẩm thần linh

Write comment (0 Comments)

CN Lễ Lá, B: Thập giá trong đời sống của chúng ta

Le_LaChúa Nhật Thương Khó, Năm B

Mc 14: 1 - 15:47

Trong mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, cho chúng ta xác tín rằng, trong giờ cùng cực Chúa Con cảm thấy bị bỏ rơi, cũng là lúc Chúa Cha cùng sống cuộc khổ nạn với Con mình: vì Chúa Cha và Chúa Con luôn là một với nhau và trong nhau ở mọi tình trạng. Chính Cha đau khổ trong Con vì tình trạng vong thân cực độ của loài người do tội lỗi gây nên.

Xem thêm: CN Lễ Lá, B: Thập giá trong đời sống của chúng ta

Write comment (0 Comments)

CN Lễ T GB: B: Sứ mệnh Gioan Tiền Hô

Gioan_Tien_ho_copyChúa Nhật Lễ Tháng Gioan Tẩy Giả, Năm B

Lc 1: 57--66

“Con trẻ này sẽ nên thế nào, vì qủa thực bàn tay Chúa đã ở với nó?” Đây là câu hỏi mà những người chứng kiến ngày Gioan Tiền Hô ra đời hỏi về Ngài, khi chiêm ngắm ông Dacaria cha Ngài đang bị câm đã nói được, và đồng thời một tên mới không có trong dòng họ được cha đặt cho con mình. Đời Gioan thế nào và con người này là ai lại có những dấu hiệu kỳ lạ như vậy?

Xem thêm: CN Lễ T GB: B: Sứ mệnh Gioan Tiền Hô

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch