Lễ Chúa Ba Ngôi, B: Sống Niềm Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi

2652015165130856Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B

Mt 28:16-20

Mầu nhiệm Ba Ngôi là “mầu nhiệm nguồn” của mọi mầu nhiệm. Con người biết được mầu nhiệm Ba Ngôi là nhờ Chúa Giêsu mạc khải, chứ không phải do nổ lực suy lý của mình.

Xem thêm: Lễ Chúa Ba Ngôi, B: Sống Niềm Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi

Write comment (0 Comments)

Lễ Chúa chịu Phép Rửa, B: Chúa chịu phép rửa, cả trần gian được thánh hóa

71201521186281Lễ Chúa chịu Phép Rửa, Năm B

Mc 1: 7-11

Tiếp theo lễ Chúa Hiển Linh, Phụng vụ của Giáo Hội mời gọi chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, kết thúc mùa Giáng sinh.

Xem thêm: Lễ Chúa chịu Phép Rửa, B: Chúa chịu phép rửa, cả trần gian được thánh hóa

Write comment (0 Comments)

Lễ Đức Kitô Vua, B: Đức Kitô làm vua đời tôi

17112015101637453Lễ Đức Kitô Vua, Năm B

Ga 18: 33-37

Hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng lễ Đức Kitô-Vua. Người là Đấng thống trị duy nhất toàn thể vũ trụ và thống trị đời chúng ta!

Xem thêm: Lễ Đức Kitô Vua, B: Đức Kitô làm vua đời tôi

Write comment (0 Comments)

Lễ CTT Hiện Xuống, B: Xin hiệp nhất chúng con

1432133205.nvChúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Mc 16:15-20

Trong mỗi dịp sinh nhật, người ta thường đặt những ngọn nến tượng trưng cho mỗi năm tháng cuộc đời. Bên ánh nến lung linh huyền bí, người ta trao gửi những ước nguyện, những ưu tư trăn trở sâu thẳm nhất của cõi lòng mình.

Xem thêm: Lễ CTT Hiện Xuống, B: Xin hiệp nhất chúng con

Write comment (0 Comments)

Lễ Đức Mẹ TC, B: Lễ Đứcc Maria Mẹ Thiên Chúa – Nữ Vương hoà bình

Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Năm B

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa. Nếu các tước hiệu khác nơi Mẹ Maria, Giáo Hội muốn biểu dương công đức ưu việt nơi Mẹ, thì với danh xưng Mẹ Thiên Chúa,

Xem thêm: Lễ Đức Mẹ TC, B: Lễ Đứcc Maria Mẹ Thiên Chúa – Nữ Vương hoà bình

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch