CN 6 TN, B: Đức Giêsu- Đấng chữa lành mọi bệnh tật

Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên, Năm B

Mc 1: 40 - 45

Một khi đã tin vào Đức Giêsu nhờ lời rao giảng, các tín hữu tiên khởi tiếp tục tìm hiểu về Đức Giêsu qua những gì các tông đồ kể lại, và phần lớn những điều này được ghi lại nơi các sách Tin Mừng.

Xem thêm: CN 6 TN, B: Đức Giêsu- Đấng chữa lành mọi bệnh tật

Write comment (0 Comments)

CN 7 TN, B: Chúa Giêsu chữa lành người bại liệt

CN-7-TN-BChúa Nhật 7 Thường niên, Năm B

Is 43,18-19.21-22.24b-25; 2 Cr 1,18-22; Mc 2,1-12

Trình thuật phép lạ này cho chúng ta thấy rõ ý muốn của thánh Máccô là tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế. Đấng được sai đến giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích tội lỗi và đưa chúng ta vào cuộc sống mới.

Xem thêm: CN 7 TN, B: Chúa Giêsu chữa lành người bại liệt

Write comment (0 Comments)

CN Lễ CTTHX, B: Hoa trái của Ơn Chúa Thánh Thần

Le_ChuaTTChúa Nhật Lễ Hiện Xuống, Năm B

Ga 20:19-23

Sau phục sinh, Chúa Kitô dạy các tông đồ ở lại Giêrusalem chờ đợi ơn Chúa Thánh Thần mà Chúa Kitô sẽ ban từ nơi Chúa Cha. Vâng theo lời căn dặn này, các tông đồ tụ họp tại nhà tiệc ly, sốt sắng lắng chìm trong cầu nguyện chờ đợi điều Chúa Kitô đã hứa.

Xem thêm: CN Lễ CTTHX, B: Hoa trái của Ơn Chúa Thánh Thần

Write comment (0 Comments)

CN Lễ CBN, B: Ba Ngôi Hiệp nhất trong yêu thương

30052012bangoiChúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B

Mt 28:16-20

Từ ngày cắp sách vào lớp một, mỗi học sinh đều được học bài toán: 1+1+1 = 3 và nếu làm đúng như vậy thì lúc nào cũng được điểm tối đa. Trái lại, nếu có em nào làm phép tính: 1 + 1 + 1 = 1 thì sẽ bị cô giáo cho điểm O và bị phê là ngu xuẩn. Thế nhưng trong một gia đình đầm ấm yêu thương thì 1 + 1 + 1 không còn là 3, mà chỉ là 1.

Xem thêm: CN Lễ CBN, B: Ba Ngôi Hiệp nhất trong yêu thương

Write comment (0 Comments)

CN Lễ Lá, B: Thập giá trong đời sống của chúng ta

Le_LaChúa Nhật Thương Khó, Năm B

Mc 14: 1 - 15:47

Trong mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, cho chúng ta xác tín rằng, trong giờ cùng cực Chúa Con cảm thấy bị bỏ rơi, cũng là lúc Chúa Cha cùng sống cuộc khổ nạn với Con mình: vì Chúa Cha và Chúa Con luôn là một với nhau và trong nhau ở mọi tình trạng. Chính Cha đau khổ trong Con vì tình trạng vong thân cực độ của loài người do tội lỗi gây nên.

Xem thêm: CN Lễ Lá, B: Thập giá trong đời sống của chúng ta

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch