Lễ Hiển Linh, B: Thiên Chúa tỏ mình cho những tấm lòng chân thành tìm kiếm Người

Lễ Chúa Hiển Linh, Năm B

Mt 2: 1 - 12

Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Ba nhà khôn ngoan theo dấu sao lạ tìm đến Be Lem và nhận ra Hài nhi, vua dân Do Thái. Hẳn là chúng ta có thể nhận ra mình nơi hình ảnh Ba nhà khôn ngoan đi tìm kiếm Thiên Chúa.

Xem thêm: Lễ Hiển Linh, B: Thiên Chúa tỏ mình cho những tấm lòng chân thành tìm kiếm Người

Write comment (0 Comments)

Lễ Hiển Linh, B: Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời

11201542055677Lễ Hiển Linh, Năm B

Mt 2:1-12

Chính những Lời Chúa dạy là ánh sao sáng, còn sáng hơn sao Bê-lem năm xưa, soi sáng cho chúng ta biết Chúa đang ở ngay trong gia đình, trong làng xóm chúng ta.

Xem thêm: Lễ Hiển Linh, B: Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời

Write comment (0 Comments)

Lễ Lá, B: Bệnh “hùa theo đám đông”

  Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B

  Mc 14: 1- 15: 47

  Khi làm sai một điều gì đó, người ta thường biện minh rằng: "Người ta làm sao, tôi làm vậy. Người ta làm bậy, tôi làm theo". Câu nói này không hẳn là lời nói cho vui mà dường như là căn bệnh của xã hội qua mọi thời đại.

Xem thêm: Lễ Lá, B: Bệnh “hùa theo đám đông”

Write comment (0 Comments)

Lễ Hiện Xuống, B: Thánh Thần Tình Yêu.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B

Ga 20: 19 - 23

Mùa phục sinh kết thúc với Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ Chúa Ba Ngôi, và Chúa Nhật sau lễ Chúa Ba Ngôi là lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.

Xem thêm: Lễ Hiện Xuống, B: Thánh Thần Tình Yêu.

Write comment (0 Comments)

Lễ Lá: B: Niềm vui - Thập giá – và ơn cứu độ

palmsundayLễ Lá, Năm B

Mc 14, 1-15.47

Với Chúa nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh, trung tâm của toàn thể Năm Phụng Vụ, trong Tuần này chúng ta dõi theo hành trình thương khó của Chúa Giêsu, chết và sống lại.

Xem thêm: Lễ Lá: B: Niềm vui - Thập giá – và ơn cứu độ

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch