Sách

Thông Báo

Mầm mống thế chiến thứ ba? Sau khi khối Cộng Sản Soviet sụp đổ, chiến tranh lạnh về ý thức hệ hầu như đã bị dập tắt. Nhiều quốc gia trên thế giới bây giờ đua nhau phát triển về kinh tế với sự trợ giúp của những nước tư bản. Tuy nhiên, những tranh chấp và xâm chiếm mới về lãnh thổ, biển đảo, chủng tộc, tôn giáo có thể đưa đến chiến tranh. Chiến tranh vì lí do kinh tế cũng có thể xẩy ra khi có chuyện quốc gia nọ bao vây kinh tế của quốc gia kia, hoặc quốc gia này thao túng thị trường kinh tế của quốc gia khác. Dư luận nói đến tổ chức siêu quyền lực thế giới đã dự thảo kế hoạch cho một “Trật Tự Thế Giới Mới” (New World Order). Nhiều người dân không biết nhóm siêu quyền lực vô hình là nhóm nào. Xét cho cùng thì nhóm siêu quyền lực, chính là Hội Tam Điểm (Freemasonry), với những tổ chức địa phương độc lập, nhưng có liên kết quốc tế tuyệt mật, cổ võ tình huynh đệ, bác ái, tương trợ và bình đẳng. Hội viên Tam Điểm có nằm trong chính phủ hoặc gây ảnh hưởng đến chính sách chính phủ của nhiều quốc gia. Chiến tranh thương mại hoàn cầu với chủ đích Mĩ Quốc nhắm vào Trung Cộng đã bắt đầu 6 Tháng 7, 2018.

Muốn được thư giãn, mời nhấn vào “Thánh Ca Hợp Xướng” để nghe 150 bài thánh ca nhạc hợp xướng. Muốn nghe bài trong 6 băng khác, phải ngưng bài đang nghe, rồi nhấn vào bài trong băng muốn nghe. – MVVB.

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch