Sách

Đại dịch bệnh Coronavirus (Covid-19), phát xuất từ Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019. Theo “Worldometer.info” ngày 29 Tháng 5/2020 tính đến 1 giờ trưa Miền Đông Hoa Kì, đã lan đến 206 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 5.940.441 người nhiễm bệnh, 2.606.807 người khỏi bệnh và 362.812 ca tử vong. Một việc mà độc giả có thể làm, bất kể theo niềm tin, tôn giáo nào, hoặc vô thần, là cầu nguyện:

Lậy Đấng Toàn Năng! Chúng con cầu nguyện cho những người nhiễm dịch bệnh Covid-19 được ơn chữa lành. Chúng con cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá và những người săn sóc bệnh nhân, khỏi mắc bệnh. Chúng con cầu nguyện cho những bệnh nhân đã chết, xin Ngài thương xót đến linh hồn họ và là nguồn an ủi cho thân nhân của họ. Chúng con cầu nguyện cho giới bác sĩ, khoa học gia biết tìm ra những thứ thuốc chữa lành dịch bệnh, cũng như thuốc chủng để ngăn ngừa bệnh dịch. Chúng con cũng cầu nguyện cho chính chúng con khỏi phải nhiễm bệnh nguy hiễm này. Xin Ngài sai sứ thần đến xua đưổi dịch bệnh này ra khỏi thế giới loài người chúng con, để nhân loại được vui sống an bình. - MVVB

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch