‘Quyển sách đối với chúng ta như một kỷ yếu, như một nhật ký gia đình, như một album đầy ắp hình ảnh thân thương của người cha trong gia đình’ (Trích Lời Giới Thiệu của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám Mục Hà Nội).

CHeo-Chong-Chan-          Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám

Mục Hà Nội viết Lời Giới thiệu.

-          Linh mục Gioan Baotixita  Phạm Mạnh Cương (Hội Đồng

trực thuộc Giáo Hoàng về Văn Kiện Giáo Luật tại Toà Thánh

Vatican) viết Lời Tựa.

-          Sách in ấn công phu, mỹ thuật, hãnh diện với sách báo quốc

tế. Khổ sách 6x9’. Dày 150 trang. Sưu tầm nhiều hình ảnh hiếm

có và ý nghĩa về phong cách Phanxicô của D(ức Thánh Cha.

Bìa và trình bày sách do  Đỗ Cung.

-          Cơ sở Hy Vọng xuất bản. Giá 10$ / một cuốn.  Ngân phiếu

xin trả cho Hy Vọng và đề Memo: Sách ĐGH Phanxicô.

 

 

 

 

Cơ Sở Hy Vọng

16541 Mt. Cook Circle, Fountain Valley, CA 92708 USA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Tinh Thông

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch