Ngày 21/9, lễ thánh Mát-thêu tông đồ - thánh sử, Đức cha Giuse Lý Sơn, tổng giám mục giáo phận Bắc Kinh, đã truyền chức linh mục cho 8 phó tế của tổng giáo phận. Ngày này cũng kỷ niệm 13 năm Đức cha Lý Sơn được tấn phong giám mục.

Thánh lễ được cử hành long trọng tại nhà thờ chính tòa phía Bắc, nhà thờ Chúa Cứu Thế, mới được trùng tu.

Do các quy định phòng chống đại dịch, chỉ khoảng 400 người, gồm những người liên hệ trực tiếp và gia đình các tân chức, khoảng 100 linh mục, chủng sinh và nữ tu dòng thánh Giuse của giáo phận được vào nhà thờ.

Ngoài các linh mục của giáo phận Bắc Kinh, còn có các linh mục đến từ các giáo phận Thiên Tân, Hà Bắc, Cam Túc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Giang Tây và Hắc Long Giang.

Trong 13 năm làm giám mục Bắc Kinh, Đức cha Lý Sơn đã truyền chức cho 41 linh mục. (Asia News 22/09/2020)

Xin hỗ trợ sứ mạng của chúng tôi: mang tiếng nói của Đức Thánh Cha đến mọi nhà

Hồng Thủy - Vatican News

23 tháng chín 2020, 16:30

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch