Theo thống kê của các phái đoàn hành hương, số lượng khoảng trên 800 người sẽ tham dự Thánh lễ ngày khánh thành tượng Đức Mẹ La Vang tại Nhà thờ Hòm Bia Giao Ước (Church of Ark) trên đồi Kyriat Yearim do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh,

Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chủ sự vào ngày 18/10/2018 và tiếp đó ngày hôm sau (19/10/2018) sẽ khánh thành Bia Đá Kinh Tám Mối Phúc tại đồi Beatitudes gần Capernaum. Bia đá này sẽ do Đức TGM Giuse làm phép và Thánh lễ đồng tế sẽ do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh chủ sự.

Đây là một biến cố có tính cách lịch sử trọng đại: Mẹ La Vang biểu tượng tình yêu thương của Thiên Chúa phù hộ và ơn lành cho Việt Nam. Mẹ đi từ Việt Nam sang tới quê cũ của Mẹ, “lên miền núi xứ Giu-đa”, như xưa Mẹ đi viếng bà Isave, và đã ngự ở Kyriat Yearim, Jerusalem. Từ nay trở đi bất cứ người Việt Nam nào đến Đất Thánh cũng gặp được vẻ mặt nhân từ và hình ảnh thân thương của Đức Mẹ trong sắc thái quê hương mến yêu của mỗi người.

  

Cũng vậy, khi khách hành hương có dịp đến thăm đồi Beatitudes nơi trước đây Chúa đã giảng bài giảng trên núi, thì sẽ đọc được Kinh Tám Mối Phúc bằng chữ Việt Nam. Đó sẽ là những kỷ niệm và tâm tình khó khai mờ trong lòng mỗi người khi đặt chân đến nơi đây.

Ban Truyền Thông TGP Huế biên tập từ vietcatholic.org

Nguồn: tonggiaophanhue.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch