“Con sẽ là linh mục muôn đời trong phẩm hàm Melchizedek” (Tv 110,4). Kính thăm Quí Cha, Con xin gởi danh sách Chúc Mừng Quí Cha, cập nhật cho đến hôm nay, June 4, 2020.

Tân Linh Mục

 1. Cha Đaminh Nguyễn Hữu Thức (TGP Galveston-Houston)

Thánh Lễ Truyền Chức: Sacred Heart Co-Cathedral, Houston, on June 6, 2020

 1. Cha Trần Xuân Thịnh (TGP St. Paul-Minneapolis)

Thánh Lễ Truyền Chức: Cathedral of St. Paul, St. Paul, MN, on May 30, 2020

 1. Cha Giuse Đoàn Lĩnh Nam (GP Orange)

Thánh Lễ Truyền Chức: Christ Cathedral, Garden Grove, CA, on June 6, 2020

Ngân Khánh Linh Mục

 1. Cha Trần Việt Hùng (TGP New York)
 2. Cha Giuse Trần Đảm (TGP New York – May 13, 1995), Pastor, St. Peter’s Church,

            Monticello, NY

 1. Cha Giuse Bùi Văn Dũng (GP Orlando - May 27, 1995), Mừng Ngân Khánh: October 3-4,

            2020 tại Our Savior Catholic Church, Cocoa Beach, Florida

 1. Cha Giuse Trần Thế Mẫn (TGP New Orleans - May 27, 1995), Pastor, St. Matthew the

            Apostle, New Orleans, LA

 1. Cha Giuse Nguyễn Thái (Chicago May 20, 1995). Pastor, Our Lady of Lavang, Orange

            County, CA

 45 Năm Linh Mục

 1. Cha Giuse Vũ Thành (Saigon, April 15, 1975). Pastor, Vietnamese Martyrs Church,

Houston, Texas

 1. Cha Đaminh Trịnh Thế Huy, OP (Saigon, May 14, 1975). Pastor, Our Lady of Lourdes Church, Houston, Texas

 Kim Khánh Linh Mục

 1. Cha Phạm Trí Tân (GP Brooklyn)

 Xin kính chúc mừng, và cầu nguyện cho Quí Cha nhiều ơn lành, sức khỏe và niềm vui trong dịp kỷ niệm quan trọng này.

Kính mến trong tình anh em linh mục của Chúa,

Lm Antôn Phạm Hữu Tâm, TTK-LĐ

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch