38a87d02a528dacd29f1df219a337011"Chúa đã gọi con, ban ơn thiêng đầy tràn, cho con theo chân Chúa, từng giây từng phút Chúa đã chọn con trong thánh ý nhiệm mầu, cho con say tình mến sống dấn thân phục vụ. Cảm tạ ơn Chúa gọi con, hồng ân thánh hiến tặng ban, cho con vui theo Chúa miệt mài, cho con nên nhân chứng Nước Trời. Thề nguyền kết ước từ đây, nguyện lòng tin mến chẳng ngơi, luôn trung kiên dâng hiến trọn đời, được nên hy lễ tình yêu..."

Đó là tâm tình của các chị em hôm nay mừng ngày Tiên Khấn, Vĩnh Khấn và kỷ niệm Kim Khánh khấn Dòng tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh sáng ngày 20/11/2010.

Trong không khí tưng bừng của ngày đại Lễ, chị em Mến Thánh Giá hân hoan chào đón Đức Giám Mục Phaolô đến chủ tế Thánh Lễ. Đức Cha già Phaolô Maria và gần 70 linh mục đồng tế, cùng đông đảo quý khách là thân nhân và ân nhân của chị em và cộng đồng dân Chúa hiệp dâng thánh lễ.

   7f76e055ad91794d4878208d9b9876d6   9eeaa6b6bc5f78dcf409025dafdad76f   224efb09c5fa66da9f02a24e2e0f2b73

   72291b24a98736244292aacaa2afdbfd   240935bcd5b3f6b5cf4ef6c7540dbdc4   88154c7eed890842cb11d58e4e5899ab 

Hội Dòng năm nay có một vụ mùa bội thu: 3 chị em Tiên Khấn, 21 chị em Vĩnh Khấn và 5 chị mừng Kim Khánh khấn Dòng.

Ảnh: Duy Hà - Minh Quân / Nguồn: Website GP Vinh

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch