Do_Anh_DungCáo Phó: Oremus Pro Defunctis. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo: Linh mục Đa Minh Đỗ Anh Dũng, sinh ngày 08 tháng 05 năm 1958 tại Quảng Nam, Đà Nẵng chịu chức linh mục ngày 09 tháng 06 năm 1998 tại Sài Gòn.

Đã trở về Nhà Cha lúc 04g00 ngày Thứ Sáu 14 tháng 06 năm 2013, tại Giáo xứ Khánh Hội, hưởng dương 55 tuổi, sau 15 năm linh mục.

Nghi thức tẩn liệm lúc 17g00 ngày thứ Sáu 14 tháng 06 năm 2013 tại Giáo xứ Khánh Hội, 136 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành tại Giáo xứ Khánh Hội vào lúc 09g00 ngày thứ Hai 17.06.2013, sau đó an táng tại Giáo xứ Ninh Phát, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng một Thánh lễ cầu cho linh hồn linh mục Đa Minh.

Toà Tổng Giám Mục, ngày 14.06.2013

Linh mục Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN

Chánh Văn Phòng

(đã ký.)

Mục vụ :

1998 - 2000 Giáo xứ Thanh Đa

2000 - 2013 Giáo xứ Khánh Hội

Nguồn: WGPSG

----------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh lễ an táng được bổ túc 19/06/2013:

Le_an_Tang_Cha_Dung_4 Le_an_Tang_Cha_Dung_5

Le_an_Tang_Cha_Dung_7 Le_an_Tang_Cha_Dung_9

Le_an_Tang_Cha_Dung_13 Le_an_Tang_Cha_Dung_15

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch