Cáo Phó: Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM Giáo phận Long Xuyên kính báo: Cha Thomas Đỗ Thanh Hà, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1936 tại Hưng Yên,Thái Bình.

Đã trở về Nhà Cha lúc 8 giờ 45 phút sáng Thứ Năm 16/11/2017, tại Nhà hưu Joseph House thuộc thành phố Anaheim, California.

Hưởng thọ 81 tuổi.

Thánh lễ An táng dự trù sẽ được cử hành lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy 16/12/2017 tại Nhà thờ La Vang, thành phố Santa Ana, California.

 Xin quý Cha và anh chị em cầu nguyện cho cha Cố THOMAS mau về hưởng Tôn nhan Chúa.

Long Xuyên ngày 17/11/2017

TGM kính báo

  Tiểu sử Cha Thomas Đỗ Thanh Hà

  • Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1936 tại Thái Bình, Hưng Yên.
  • Thụ phong linh mục ngày 23 tháng 4 năm 1963 tại Sàigòn.
  • Phục vụ trong giáo phận Long xuyên trong 12 năm với các chức vụ: giáo sư chủng viện, chính xứ Mông Thọ.
  • Năm 1975 vượt biên sang Hoa Kỳ và phục vụ cho giáo phận Orange suốt 31 năm.
  • Ngài từng giữ các chức vụ Chủ tịch liên đoàn Công Giáo Việt nam tại Hoa Kỳ,
  • Giám đốc Trung tâm Công Giáo Giáo phận Orange, chính xứ người Việt Nam đầu tiên ở Giáo phận Orange, California.

Nguồn: gplongxuyen.org

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch