Trong niềm tin cậy phó thác vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng con/tôi xin báo tin đến quí vị Hồng Y, Giám mục, Linh mục và quí Tu Sĩ nam nữ, quí Hội Ðoàn Công giáo Tiến Hành, quí họ hàng quyến thuộc, qúi giáo dân và qúi bạn hữu: Linh mục Trần Văn Khả,

Thánh danh Phanxicô Borgia, Tước hiệu “Đức Ông” trong Giáo Hội, đã qua đời lúc 4g30 chiều Thứ Sáu 17/11 tại tư gia, hưởng thọ 79 tuổi.

* Lễ nhập quan tại tư gia: 15 giờ 00, thứ Bảy 18/11/2017

* Nghi thức di quan sang Giáo xứ Vườn Xoài, quàn tại Nhà thờ Vườn Xoài.

* Lễ an táng : 9 giờ 00 sáng, thứ Ba, ngày 21/11/2017 tại Nhà thờ Vườn Xoài.

   Vài nét về Đức Ông Trần Văn Khả:

- Sinh ngày 10.10.1938 tại làng Hàm Phu, thuộc Giáo Xứ Quân Triêm, Gp. Phát Diệm.

- Theo học Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô, Phú Nhuận, Sài Gòn

- Theo học Đại Chủng Viện Giáo Hòang Học viện Piô X, Đà Lạt (1959-1968).

- Thụ phong Linh Mục ngày 21.12.1967 tại Nhà thờ Hoà Hưng, Sàigòn.

- Du học tại Roma và từng phục vụ tại Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cho tới khi về hưu.

- Nghỉ hưu tại nữ tu viện bên Rôma mấy năm

- Nghỉ hưu từ năm 2009 tại tư gia, Quận 3, Sài Gòn tới khi qua đời.

- Qua đời (đột quỵ) Thứ Sáu 17/11/2017 tại tư gia, hưởng thọ 79 tuổi với 50 năm Linh mục.

Xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh hồn Đức Ông Phanxicô Borgia.

Trong khi chờ đợi có thể có Cáo Phó từ các Anh Chị còn sống như: Trần Thị Hợi (chồng và các con), Trần Thị Thuần (chồng và các con), Trần Văn Ký (vợ và các con) của người quá cố, chúng con / tôi  xin:

Kính báo:

Linh mục trong họ hàng linh tộc:

 • Lm Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ Sài Gòn, nghĩa tử.

Các Linh mục và Nữ tu trong họ hàng huyết tộc:

 • Lm Trần Bình Trọng, Hoa Kì
 • Lm Phạm Hữu Thiết, VN
 • Lm Lưu Ðình Vinh, Hoa Kì
 • Lm Trần Công Nghị, Hoa Kì
 • Lm Trần Xuân Lãm, Gia Nã Đại
 • Lm Nguyễn Văn Mạnh, VN
 • Lm Trần Thanh Xuân, VN
 • Nt (Nữ tu) Phạm Thị Tám, VN
 • Nt Phạm Thị Dự, VN
 • Nt Phạm Thị Thục, Pháp quốc
 • Nt Trần Thị Thiên Hương, VN
 • Nt Nguyễn Thị Huê, VN
 • Nt Hoàng Thị Lan, VN
 • Nt Trần Thu Hà, Hoa Kì
 • Nt Trần Thị Thu Hương, VN
 • Nt Trần Thị Hường, Hoa Kì
 • Nt Vũ Thị Bích Thảo, VN
 • Nt Trần Thuỳ Trang, VN

Danh sách “Các Linh mục và Nữ tu trong họ hàng huyết tộc” của Đức Ông TV Khả kê khai trên đây là dựa vào Gia Phả Dòng Tộc Họ Nguyễn Văn Công do Lm Trần Bình Trọng thực hiện tại Hoa Kì ngày 01 Tháng 07/2003 gồm 96 trang theo khổ giấy Mỹ 8.50 x 11. Sau những chuyến về Việt Nam tìm hiểu gia phả và hướng dẫn cho họ hàng đi tìm kiếm và kê khai tên tuổi các con, các cháu, các chắt, các chút của mỗi đơn vị gia đình trong mỗi bậc miêu duệ suốt Bắc Trung Nam và ngoại quốc, rồi gửi qua bưu điện về cho linh mục đương sự để thực hiện cuốn gia phả.

Tưởng cũng nên biết đây cũng là danh sách họ hàng huyết tộc của Cha Phạm Năng Trí khi tin Cáo Phó về Ngài được mang lên Mục Vục Vụ Văn Bút Tháng trước 20/10/2017. Khi đó Đ.Ô. Trần Văn Khả đứng đầu danh sách họ hàng huyết tộc của Cha P.N. Trí. Người ta còn thấy Đ.Ô. Trần Văn Khả đồng tế thánh lễ an táng cho Cha P.N. Trí.

Cũng nên biết thêm là trong cách làm gia phả dòng tộc của một dòng họ theo cách làm của Lm Trần Bình Trọng, thì chỉ có miêu duệ chung của bố mẹ được liệt kê, rồi đến miêu duệ của con trai và con gái của mỗi bậc miêu duệ được liệt kê. Còn họ hàng của riêng bố, và họ hàng của riêng mẹ không được ghi, họ hàng của riêng con dâu, và họ hàng của riêng con rẻ cũng không được ghi. Như vậy thì tất cả những người có tên trong một dòng họ hay một gia phả đều là họ hàng với nhau. Mỗi người trong gia phả của dòng họ được ghi với tên họ, tên đệm, tên gọi và tên thánh, cùng với ngày, tháng, năm và nơi sinh, và nếu có thể cả ngày tháng năm cưới hỏi, thụ phong linh mục, khấn dòng và qua đời nữa.Bốn cách làm Gia phả của Lm Trần Bình Trọng, áp dụng cho cả người ngoài Công Giáo được tóm tắt trên www.mucvuvanbut.net dưới mục Bài viết của tác giả Trang chủ ngày 15/10/2009; 30/10/2009; 07/11/2009; 18/11/2009.

----------------------------------------

Sau đây là Cáo Phó của Tang Gia (CLICK HERE... Nhấn con chuột vào đây để xem hoặc tải xuống máy CÁO PHÓ PDF)


 

 Bổ túc Danh sách họ hàng của Đ.Ô. Trần Văn Khả:

Danh sách bổ túc do Lm Nguyễn Văn Hiền gửi theo một nữ tu trong danh sách cung cấp. Danh sách bổ túc này có lẽ dựa vào Gia Phả Dòng Tộc Họ Trần Văn Ngoạn do Giáo Sư Phạm Việt Tuyền thực hiện và do Lm Trần Văn Khả bổ túc và đem lên vi tính từ Roma 29/08/2001 gồm 54 trang theo khổ giấy Mỹ 8.50 x 11. Các Sơ thấy bố mẹ có tên trong Gia Phả Dòng tộc Họ Trần văn Ngoạn, nên ghi xuống là họ hàng của Đức Ông Trần văn Khả.

-           Nt Anna Nguyễn Thị Hiền (MTG Gò Vấp)

-           Nt Maria Phạm Thị Minh Nhật (MTG Gò Vấp)

-           Nt Xexilia Phạm Thị Thu Vân (MTG Gò Vấp)

-           Nt Maria Nguyễn Thị Hạnh Thảo, VN

-           Nt Maria Nguyễn Thị Mỹ Lệ (MTG Gò Vấp)

-           Nt Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Dòng Phan Sinh)

-           Nt Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Mai (MTG Đalat)

-           Nt Maria Nguyễn Thị Tuyết Trinh (MTG Gò Vấp)

-           Nt Catarina Nguyễn Thị Tuyết Thu (MTG Gò Vấp)

-           Nt Têrêsa Nguyễn Thị Lệ Thủy (MTG Gò Vấp)

-           Nt Lucia Trần Thị Kim Phượng (MTG Gò Vấp)

-           Nt Maria Cao Thị Tươi, VN

-           Nt Têrêsa Cao Thị Sinh (MTG Gò Vấp)

-           Nt Xêxilia Cao Thị Bạch Tuyết, VN

-           Nt Têrêsa Phạm Thị Bích Nga (MTG Gò Vấp)

-           Nt Rosa Hoàng Mộng Điệp (MTG Gò Vấp)

Ghi chú: 

Có mấy Nữ tu trong danh sách họ hàng huyết tộc với Đức Ông TV Khả theo Gia Phả Dòng Tộc Trần Văn Ngoạn thắc mắc hỏi xem có họ hàng với “Các linh mục và nữ tu trong danh sách họ hàng huyết tộc” với Đức Ông TV Khả theo Gia Phả Dòng tộc Họ Nguyễn Văn Công không? Lm Trần Bình Trọng trả lời là miêu duệ trực hệ của một trong 5 người con của Ông Trần Văn Ngoạn - nghĩa là các con ÔB Hùng là Bà Quang, Bà Hợp, Ông Tổng Vinh, Ông Bá Trọng, Bà Cựu Nhiên, Bà Cựu Can, Ông Hội Hỗ, Ông Xã Hiển (con nuôi) và các con, cháu, chắt, chút, chít của tám Ông Bà này theo Gia Phả Dòng Tộc Họ Trần Văn Ngoạn thì có họ hàng với “Các Linh mục và Nữ tu trong họ hàng huyết tộc” với Đức Ông TV Khả dựa vào Gia Phả Dòng Tộc Họ Nguyễn Văn Công. Trong sáu người con của Ô.B. Nguyễn Văn Công là: Ô. Nguyễn Văn Phượng, Bà Đồ Hương, Bà Tổng Hùng, Bà Đoàn Ân, Ông Nguyễn Văn Quyền và Ông Nguyễn Văn Hoằng, thì Bà Tổng Hùng, Chị ruột Ông Tổng N.V. Hoằng, là nhân vật nối kết, nghĩa là lập gia đình với Ông Tổng Hùng trong Gia Phả Dòng Tộc Họ Trần Văn Ngoạn.

Một số linh mục và tu sĩ nam nữ có tên trong gia phả Họ Trần Văn Ngoạn như Cha Luca Huy, page 9 of 54, Đức Ông Khả, page 12 of 54, Sr Hường, page 16/54, Cha Phạm Năng Trí, RIP, page 16 of 54, Cha Chi, RIP, page 28 of 54, Nữ tu Phạm Thị Vóc, RIP, page 28 of 54, Cha John Trần Bình Trọng, Cha John Trần Công Nghị, Cha Giuse Trần Xuân Lãm, page 29 of 54, thì cũng thấy có tên trong Gia phả Họ Nguyễn Văn Công.

Trong gia phả Họ Nguyễn Văn Công thì Lm Phạm Năng Trí, RIP, Gioan B; Lm Trần Văn Huy, 1915- 21/06/1993; Luca, Sàigon; Đ. Ô. Trần Văn Khả, Phanxicô Borgia, Roma, Ý; Sơ Trần Thị Hường, California, USA được ghi ở trang 3/96; Trần Bình Trọng, Gioan, 14/04/1944, thụ phong linh mục New York, USA 22/05/1971 trang 18/96; Trần Công Nghị, Gioan, 3/03/1945, thụ phong linh mục Roma, Ý Đại Lợi 27/03/1971, trang 18/96; Trần Xuân Lãm, Giuse, 3/05/1945, thụ phong linh mục Sàigòn 27/04/1974, Canada, trang 19/96; Sơ Phạm Thị Vóc, RIP, Marie, khấn trọn Dòng MTG gốc PD 01/01/1952; Hoàng Thiện Chi, Antôn, thụ phong linh mục? RIP 17/07/1990, trang 84/96.

Dầu sao đi nữa nếu linh mục hay nữ tu trong danh sách này không có họ hàng với nữ tu trong danh sách kia, thì linh mục và nữ tu trong cả hai danh sách đều có họ với Đ.Ô. TV Khả thì cũng có liên hệ họ hàng theo nghĩa nào đó. Còn nếu xét về nguyên thuỷ thì tất cả đều có họ khi truy về Ông Bà nguyên tổ là A-đam và E-va đấy.

Gần đây có những linh mục và nữ tu nói đùa với nhau: “Đừng có đụng đến hai dòng họ này (Trần Văn Ngoạn và Nguyễn Văn Công) vì có nhiều linh mục và nữ tu đấy”.

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Hai hình đầu do Lm Trần Thanh Xuân gửi. Sáu hình sau của tgpsaigon.net.

 

 

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch