Khung_Hinh_Lm_0001_copy_copyLinh mục là người tế lễ hằng ngày để thờ phượng Chúa và xin ơn tha tội cho loài người tội lỗi. Tuy nhiên thường không mấy ai nghĩ rằng linh mục cũng cần lời cầu nguyện vì người ta cho rằng linh mục phải thánh thiện hơn giáo dân. Rồi khi một linh mục nằm xuống vĩnh viễn thì thường ông bà cố thân sinh cũng như các anh chị đã ra đi trước, không còn mấy ai để nhắc nhở cho các cháu chắt cầu nguyện cho nữa. Như vậy phải chăng linh mục khi chết rồi, có thể trở thành những linh hồn mồ côi chăng? Trong một tổ chức thân hữu linh mục, linh mục đại diện trong buổi họp mặt nhắc anh em linh mục dâng lễ cầu nguyện cho người anh em linh mục trong cộng đồng linh mục mới qua đời. Việc đó khiến một linh mục hiện diện thắc mắc. Linh mục phối trí trả lời: thì nay người mai ta. Câu trả lời đó khiến mọi người hiện diện thinh lặng, nếu hiểu thinh lặng là đồng ý với lời nhắc nhở của linh mục điều hợp.

Trong ý hướng đó thì xin nhớ đến quí giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ đã ra đi vĩnh viễn trong năm qua trong lễ dâng và lời cầu nguyện.

Requiescant in pace.

- Chuanoitadap.net

Tin hiệp thông phân ưu/cầu nguyện

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch