Trong niềm thương tiếc vô hạn, Tòa Giám mục Ban Mê Thuột Kính báo: Linh mục Đa Minh Vũ Đức Hậu, Quản xứ Bác Ái, đã qua đời vì tai nạn giao thông lúc 08g00 thứ bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2017. Hưởng thọ 79 tuổi, với 51 năm Linh mục.

Thánh lễ an táng:

  • Lúc 09g00 thứ tư, ngày 27 / 12 / 2017
  • Tại Nhà thờ Giáo xứ Bác Ái (Giáo hạt Đăk Mil, thuộc xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, Đăk Nông).
  • Do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.

An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Bác Ái.

Tiểu sử Cha cố Đaminh:

- Sinh ngày 01 tháng 10 năm 1938

- Tại: Giáo xứ Thiện Giáo, Giáo phận Bùi Chu (xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định)

- Từ năm 1949 đến năm 1957: Học Tiểu Chủng viện Phanxicô Xaviê, Bùi Chu

- Từ năm 1957 đến 1966: Học Đại Chủng viện Tôma và Xuân Bích

- Thụ phong Linh mục ngày 31 tháng 5 năm 1966, tại Huế Đã phục vụ:

- 1966 - 1967: Phó xứ Chính Tòa Kontum                      

- 1967 - 1969: Phó xứ Vinh Đức, Ban Mê Thuột             

- 1969 - 1974: Chánh xứ Thánh Linh                               

- 1974 - 1975: Tuyên Úy quân đội

- 1975 - 1981: Cải tạo         

- 1989 - 1997: Chánh xứ Châu Sơn

- 1997 - 1999: Chánh xứ Phú Long

- 1999 - 2005: Chánh xứ Vinh Hương

- 2005 -         : Chánh xứ Bác Ái

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố Đaminh

* Xin mỗi Cha thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 (ba) thánh  lễ cầu nguyện cho cha cố Đaminh.

Văn phòng Tòa Giám mục Ban Mê ThuộtTòa Giám mục Ban Mê Thuột Kính báo.

Nguồn: gpbanmethuot.vn

-----------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đ8ang tin Cáo phó. Nguồn ảnh: gpbanmethuot.vn

  

  

  

  

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch