Trong niềm hiệp thông phân ưu và cầu nguyện, Mục Vu Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương Trình tang lễ và mấy dòng tiểu sử của Linh mục Đoàn Phú Xuân do Dòng Đồng Công Việt Nam sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp.

Cáo phó của Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Việt Nam:

Tu sĩ Linh Mục Gioan Maria

ĐOÀN PHÚ XUÂN, CRM

D2ong đồng Công VN

đã được Chúa gọi về.

Hưởng thọ 86 tuổi

với 50 năm linh mục.

Nguồn: cvk9x.blogspot.com

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch