Trong niềm hiệp thông phân ưu và cầu nguyện, Mục Vu Văn Bút cho đăng lại tin Phân Ưu, Chương Trình tang lễ và mấy dòng tiểu sử của Cố Linh Mục do Tuyên Úy Đoàn Liên Bang Úc Đại Lợi sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp.

-------------------------------

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM ÚC CHÂU VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY IN AUSTRALIA. VCCA. TUYÊN ÚY ĐOÀN-VIETNAMESE CATHOLIC CHAPLAINCY IN AUSTRALIA                                                                                 

29 South Terrace. Pooraka. SA. 5095.           Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                              

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Tuyên Úy Đoàn Liên Bang Úc Châu nhận được tin buồn: CHA GIOAN BAOTIXITA TRẦN ANH TÚ,

  • Sinh ngày 27 tháng 2 năm 1940, Linh Mục Tổng Giáo Phận Canberra,
  • Được Chúa gọi về vào lúc 4 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 29 tháng 12 năm 2017, tại Canberra, Australia,
  • Hưởng Thọ 77 tuổi.

Tuyên Úy Đoàn và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng Gia Đình Tang Quyến, Quý Cha và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa Tổng Giáo Phận Canberra.

Nguyện xin Thiên Chúa qua sự bầu cử của Hiền Mẫu La Vang,  đón nhận Cha Gioan Baotixita Trần Anh Tú sớm về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Úc Châu ngày 30.12.2017.

Ban Đại Diện Tuyên Úy Đoàn.

  • Chủ Tịch: Cha Paul Chu Văn Chi - Sydney.
  • Phó Chủ Tịch: Cha Peter Bùi Xuân Mỹ - Canberra.
  • Thư Ký: Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm - Adelaide.
  • Thủ Quỹ: Cha Joseph Trần Ngọc Tân - Melbourne.
  • Truyền Thông: Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB, Chủ nhiệm Nguyệt San Dân Chúa UC.
  • +Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long OFM, Giám Mục Giáo Phận Parramatta, Cố Vấn Tuyên Úy Đoàn.

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch