Cáo Phó: Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Văn phòng Tòa Giám Mục Cần Thơ kính báo: Linh mục Đa Minh Đặng Xuân Đông đã được Chúa gọi về vào sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 01 năm 2018, tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ,

số 25/5 đường Trần Ngọc Quế, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT. Cha Đa Minh Đặng Xuân Đồng hưởng thọ 86 tuổi và 59 năm Linh mục.

Nghi thức Tẩm liệm sẽ được cử hành vào lúc 19g00 thứ Hai, ngày 29 tháng 01 năm 2018, tại

Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục.

 Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 09g00 thứ Tư, ngày 31 tháng 01 năm 2018, tại Nhà

Hưu Dưỡng Linh Mục.

Quí cha nhập tịch giáo Phận Cần Thơ vui lòng dâng ba (03) Thánh lễ cầu nguyện cho cha Đa

Minh Đặng Xuân Đồng. Quí cha Chánh xứ vui lòng tổ chức giáo dân cầu lễ cho cha Đa Minh trong ba (03) Chúa nhật.

 Lược sử của Linh mục Đa Minh ĐẶNG XUÂN ĐỒNG

 • Sinh ngày: 15.9.1932, tại huyện An Thi, tỉnh Hưng Yên.
 • Rửa tội ngày: 30.9.1932, tại nhà thờ Kẻ Vân, huyện An Thi, tỉnh Hưng Yên.
 • Thêm sức năm: 1942 tại nhà thờ Kẻ Vân, huyện An Thi, tỉnh Hưng Yên.
 • Tên cha: Đa Minh Đặng Xuân Cúc.
 • Tên mẹ: Maria Đào Thị Mơ.
 • Học Tiểu chủng viện: Mỹ Đức, giáo phận Thái Bình, 1944-1951.
 • Học Đại chủng viện: Thánh Albertô ở Nam Định và học viện Đa Minh ở Hồng Kông,

            1951-1958.

 • Có văn bằng: Đại học Khoa học Sài gòn, chứng chỉ M.P.C.
 • Chịu chức Phó tế: 29.6.1959, tại nhà thờ Thị Nghè, tổng giáo phận Sài Gòn.
 • Chịu chức Linh mục: 04.8.1959, tại tổng giáo phận Sài Gòn.
 • ĐGM phong chức: Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền.

 Những nơi đã phục vụ:

 1/ Dạy Toán, Lý, Hóa ở tiểu chủng viện Thái Bình tại Phan Rang.

 • 2/ Giáo sư và Hiệu trưởng trường trung học Trương Vĩnh Ký, Phan Rang..
 • 3/ Linh mục Chánh xứ giáo xứ Cái Trầu, hạt Trà Lồng, giáo phận Cần Thơ, 1975-2007.
 • 4/ Linh mục Chánh xứ giáo xứ Tân Lập, hạt Trà Lồng, giáo phận Cần Thơ, 2007- 2012.
 • 5/ Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ, 2012-2018.

 Văn phòng TGMCT kính báo

Ga. Trần Trọng Dung

Linh mụcChưởng ấn

 Nguồn: gpcantho.com

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch