Cáo Phó: Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin: Cha Phêrô Bùi Thanh Xuân Linh mục Chánh Sở Họ Đạo Hoà Lạc, Hạt Trà Vinh, Giáo Phận Vĩnh Long.

- Sinh năm:   1950  

- Thụ phong Linh Mục ngày 21/09/1990  

- Đã được Chúa gọi về lúc 17 giờ 15, Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm  2018  tại Họ Đạo Hoà Lạc , với 68    năm tuổi đời và 28 năm Linh Mục.  

- Nghi thức Tẩn Liệm lúc 10 giờ 00 Chúa Nhật, ngày 04 tháng 02 năm 2018 tại Nhà thờ Hoà Lạc.  

- Linh cửu Cha Phêrô được quàn tại Nhà thờ Hoà Lạc.  

- Nghi thức động quan lúc 12g00 thứ hai, ngày 05 tháng 02 năm 2018;

Sau đó di quan về Nhà Thờ Chánh Toà Vĩnh Long.  

Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Toà Vĩnh Long, lúc 15 giờ 00 Thứ hai, ngày 05 tháng 02 năm 2018.   An táng tại Đất Thánh Tân Ngãi Kính báo

 NB: Xin Quý Cha trong Giáo phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Phêrô theo Quy Chế LM Giáo phận Vĩnh Long.

TIỂU SỬ CHA PHÊRÔ  BÙI THANH XUÂN

Linh Mục: PHÊRÔ  BÙI THANH XUÂN:

-           Sinh ngày:  10/01/1950   Tại: Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre   Thuộc Họ Đạo: Cái Mơn, Giáo phận Vĩnh Long  

-           Thân Phụ là Ông: Bùi Văn Thu   Thân Mẫu là Bà: Thái Thị Ngọc  

-           Rửa Tội năm 1950, tại Đức Mỹ, Trà Vinh   Thêm Sức năm 1960, tại Cái Mơn   

-           Vào Tiểu Chủng Viện Vĩnh Long, từ năm 1961-1969  

-           Vào Đại Chủng Viện Vĩnh Long, từ năm 1969-1975      

-           Tác vụ Đọc Sách, ngày 29/04/1975    

-           Tác vụ Giúp lễ, ngày 22/12/1975    

-           Ứng viên Phó tế, ngày 24/01/1978    

-           Chức Phó tế, ngày 23/05/1981 

-           Chịu chức Linh mục, ngày 21/09/1990 

 Từ khi chịu chức LM đã phục vụ:      Từ năm     Đến năm   

  1. Giúp Nhà hưu dưỡng 1990                1992   
  2. Phụ tá Họ Đạo Trà Vinh 1992                1994   
  3. Chánh Sở Họ Đạo Hòa Lạc 1994 2018

Qua đời: lúc 17 giờ 15 Thứ bảy, ngày 03 tháng 02 năm 2018  

Nơi qua đời: Họ Đạo Hòa Lạc   Mai táng: Đất Thánh Tân Ngãi

Nguồn: Toà Gm Vĩnh Long

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch