Cáp Phó: Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Giáo phận Phát Diệm kính báo: Cha cố Phêrô Trần Cao Vọng, sinh ngày 28-2-1920 tại giáo xứ Ngoại Đông, giáo phận Bùi Chu,thôn Trung Khánh Hạ, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định,

đã được Chúa gọi về lúc 6g45 Chúa nhật, 11-2-2018, Tại Nhà tĩnh dưỡng các linh mục Phát Diệm, hưởng thọ 99 tuổi với 66 năm Linh mục.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA PHÁT DIỆM

- Lễ Nhập quan: 20g00 Chúa nhật, 11-2-2018.

- Lễ viếng từ 21g30 Chúa nhật, 11-2-2018 đến 14g00 thứ Ba, 13-2-2018.

- Thánh lễ hiệp nguyện lúc 8g00, 10g00, 14g00, 16g00 và 20g00, thứ Hai, 12-2-2018, và 8g00, 10g00, thứ Ba, 13-2-2018.

- Di quan và thánh lễ An táng: 14g15 thứ Ba, 13-2-2018 tại nhà thờ Chính tòa Phát Diệm.

- An táng tại đất thánh Nhà Chung Phát Diệm

Tòa Giám mục Phát Diệm

Lưu ý:

- Xin mỗi cha trong giáo phận dâng 3 lễ.

- Xin các Dòng tu, các cộng đoàn giáo xứ dự lễ và lần hạt 50.

TIỂU SỬ CHA CỐ PHÊRÔ TRẦN CAO VỌNG

- Sinh ngày 28-2-1920 tại giáo xứ Ngoại Đông, giáo phận Bùi Chu (thôn Trung Khánh Hạ, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định)

- 1937-1945: Học Tiểu chủng viện Phúc Nhạc, giáo phận Phát Diệm

- 1945-1946: Giúp xứ La Vân

- 1946-1951: Học Đại chủng viện Phát Diệm

- 7-6-1952: Thụ phong Linh mục

- 1952-1954: Phó xứ Cồn Thoi

- 1954-1962: Chính xứ Cồn Thoi

- 1962-1973: Chính xứ Thiện Dưỡng

- 1973-2001: Chính xứ Trung Đồng, Quản nhiện các xứ:

- 1988-1990: xứ La Vân và Áng Sơn

-  1990-1993: xứ Đồng Chưa và Sơn Lũy

- 1993-1995: xứ Lãng Vân, Mưỡu Giáp và Uy Đức

- Từ 2001: Hưu dưỡng tại Nhà Tĩnh Dưỡng linh mục Phát Diệm

- 6g45, 11-2-2018: Được Chúa gọi về, tại nhà Tĩnh dưỡng linh mục Phát Diệm, hưởng thọ 99 tuổi với 66 năm linh mục.

- Các nghĩa tử: 11 Linh mục, 1 Phó tế, 1 Chủng sinh, 4 thầy Dòng Xitô và các nữ tu.

BAN TANG LỄ

Trưởng ban: Cha Tổng Đại diện

Phó ban: Cha Tôma A. Nguyễn Bá Khuê

PHÂN CÔNG

  1. Phụ trách phúng viếng : Cha Giuse Vũ Ánh Hồng,

                                           Cha Phaolô Nguyễn Xuân An

  1. Chủ sự tẩm liệm : Cha Antôn Nguyễn Đức Điều
  2. Chủ sự thánh lễ trước tẩm liệm : Đức Cha giáo phận
  3. Chủ sự di quan: Cha Long
  4. Chủ sự thánh lễ An táng : Đức Cha giáo phận
  5. Đọc tiểu sử : Cha văn phòng
  6. Cám ơn sau lễ An táng : Cha Tổng Đại Diện
  7. Chủ sự Nghi thức tiễn biệt : Cha Tổng Đại Diện
  8. Chủ sự Nghi thức hạ huyệt : Cha Tôma A. Nguyễn Bá Khuê

Nguồn: phatdiem.org

-----------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn hình: phatdiem.org

 

 

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch