Cáo Phó: Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Văn phòng Tòa Giám Mục Cần Thơ kính báo: Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Sang - Chánh xứ giáo xứ Bôna, hạt Trà Lồng.

Đã được Chúa gọi về vào sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2018, tại Đài Trung, trong khi đi trị bệnh tại Đài Loan.

Cha Phêrô Sang hưởng thọ 70 tuổi và 30 năm Linh mục.

Thi hài của cha Phêrô Sang còn đang được đặt trong phòng lạnh tại Đài Trung, chờ làm các

thủ tục cần thiết để hỏa thiêu và đem tro cốt về Việt Nam.

 

Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, cha Phaolô Nguyễn Văn Vinh – Quản hạt Cà Mau. Cha

Phanxicô Phan Văn Triêm – Quản hạt Sóc Trăng, và sơ M. Bernadette Nguyễn Thị Sáo – Giám tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Portieux, tỉnh dòng Cần Thơ đã đến viếng và cầu nguyện cho cha Phêrô Sang tại Đài Trung.

 

Quí cha nhập tịch giáo Phận Cần Thơ vui lòng dâng ba (03) Thánh lễ cầu nguyện cho cha

Phêrô Nguyễn Văn Sang. Quí cha Chánh xứ vui lòng tổ chức giáo dân cầu lễ cho cha Phêrô Sang

trong ba (03) Chúa nhật.

 

Khi nào tro cốt của cha Phêrô Sang được đem về Việt Nam và có Thánh lễ An táng, Văn

phòng Tòa Giám Mục sẽ kính báo sau.

 

Lược sử của Linh mục Phêrô NGUYỄN VĂN SANG

  • Sinh năm: 1948 tại giáo xứ Xóm Biển, Campuchia.
  • Rửa tội năm: 1948 tại giáo xứ Xóm Biển, Campuchia.
  • Thêm sức năm: 1958 tại giáo xứ Xóm Biển, Campuchia.
  • Tên cha: Giuse Nguyễn Văn Thơm.
  • Tên mẹ: Maria Nguyễn Thị Nhiệm.
  • Học Tiểu chủng viện: Thánh Giuse Phnom Penh, Campuchia, 1959-1969.
  • Học Đại chủng viện: Xuân Bích – Vĩnh Long, 1971-1974.
  • Học Đại chủng viện: ÁThánh Quý – Cái Răng, thành phố Cần Thơ, 1976 – 1980.
  • Chịu chức Phó tế: 06.04.1980, tại Đại Chủng viện Á Thánh Quý – Cái Răng.
  • Chịu chức Linh mục: 27/12/1988, tại Đại Chủng viện Á Thánh Quý – Cái Răng

            ĐGM phong chức: Emmanuel Lê Phong Thuận.

 

Những giáo xứ đã phục vụ:

1/ Chánh xứ giáo xứ Hòa Lý, hạt Sóc Trăng: 1988-2000

2/ Chánh xứ Bãi giá Kitô Vua, hạt Sóc Trăng: 2000-2011

3/ Chánh xứ giáo xứ Bôna, hạt Trà Lồng: 2011-2018

 

Văn phòng TGMCT kính báo

Ga. Trần Trọng Dung

Linh mục Chưởng ấn

 

----------------------------------

 

THÔNG BÁO VỀ TANG LỄ CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN SANG

Ngày 2/7/2018 7:04:37 PM

 

TRO CỐT CHA CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN SANG

SẼ ĐƯỢC ĐƯA VỀ VIỆT NAM TỐI THỨ SÁU 09/02/2018

VÀ SẼ ĐƯỢC ĐƯA VỀ NHÀ THỜ BÔNA – HẠT TRÀ LỒNG

7g00 SÁNG THỨ BẢY: THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ DO QUÝ CHA HẠT TRÀ LỒNG

ĐẾN 3g30 CHIỀU CHÚA NHẬT SẼ ĐƯA VỀ NHÀ HƯU LINH MỤC GPCT

 

THÁNH LỄ AN TÁNG

SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH VÀO LÚC:

9g00 SÁNG THỨ HAI 12/02/2018 TẠI NHÀ HƯU LINH MỤC GPCT

XIN CẦU CHO LINH HỒN LINH MỤC PHÊRÔ SỚM ĐƯỢC VỀ HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.

 

KÍNH BÁO

BBT/WCT

 

Nguồn: gpcatntho.com

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch