Ai Tín – R.I.P.: “Thầy là Sự Sống Lại và là Sự Sống” (Ga 11, 25). Tòa Tổng Giám Mục Huế trân trọng báo tin, Tòa Tổng Giám Mục Huế trân trọng báo tin: Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao:

- Sinh ngày 16.07.1930 tại An Vân Thượng, TT. Huế.

- Đã qua đời lúc 16 giờ 15 Thứ Hai ngày 30 tháng 04 năm 2018, tại Bệnh viện Quốc tế, Thừa

  Thiên Huế.

- Hưởng thọ 88 tuổi, 56 năm linh mục.

- Nhập quan: 14 giờ 30 Thứ Ba, ngày 01 tháng 05 năm 2018 tại Trung tâm Mục vụ - TGP Huế.

- Di quan lên Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam lúc 04 giờ 30 sáng Thứ Bảy, ngày 05 tháng 05 năm

  2018, sau đó Thánh lễ An táng.

- An táng tại Nghĩa trang Giáo sĩ, Tổng Giáo phận Huế.

 

Xin mọi thành phần Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho Cố Linh mục Phanxicô Xaviê được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo

Tòa Tổng Giám Mục Huế

---------------------------------------

NB: Trong tình huynh đệ Linh mục Giáo phận, xin các Linh mục Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ cầu nguyện cho Ngài.

 ***********************

 TIỂU SỬ CỐ LINH MỤC PHANXICÔ XAVIÊ LÊ VĂN CAO

 - Sinh ngày 16.07.1930 tại An Vân Thượng, TT. Huế.

 - Rửa tội ngày 20.07.1930 tại An Vân Thượng, TT. Huế.

 - Vào Tiểu chủng viện An Ninh ngày 01.09.1943.

 - Vào Đại chủng viện Thánh Giuse (Saigon) năm 1956.

 - 28.04.1962: Linh mục tại Phủ Cam.

 - 6/1962: Phó xứ Đông Hà.

 - 3/1964: Phó xứ Phủ Cam.

 - 6/1965: Quản xứ Đại Lược.

 - 6/1967: Quản xứ Linh Thuỷ, kiêm Đại Lược.

 - 11/1970: Quản xứ Thạch Bình.

 - 1973 - 1975: Giáo sư TCV Hoan Thiện.

 - 5/1975: Quản xứ Đại Lộc và các họ nhánh Bố Liêu, Nhu Lý, Bích La, Bích Khê…

 - Trùng tu nhà thờ Đại Lộc.

 - Từ 1978: các Giáo họ: Bố Liêu, Nhu Lý, Bích La, Bích Khê.

 - 1985: Kiêm Đông Hà, Cồn Tiên, Cam Lộ, Cửa Việt, Khe Sanh

 - 06.03.2002 - 05.04.2007: Quản xứ Sáo Cát.

 - 05.04.2007: Hưu dưỡng.

 - 10-2007 -5/2009: Giám quản An Vân.

 - 16.08.2010 - 30.04.2018: nghỉ hưu Nhà Chung.

 - 16 giờ 15 ngày 30.04.2018: Qua đời tại Bệnh viện Quốc tế, Thừa Thiên Huế.

 Kính báo

 Tòa Tổng Giám Mục Huế

Nguồn: tonggiaophanhue.net

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó: Nguồn hình: tonggiaophanhue.net

 

 

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch