Cáo Phó: Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Toà Giám Mục Đà Lạt, Linh tông và Huyết tộc kính báo: Cha Giuse Trần Văn Đình, đã an nghỉ trong Chúa lúc 13 giờ 30, Thứ Tư, ngày 02 tháng 5 năm 2018 tại Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận,

Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng;hưởng thọ 70 tuổi, 28 năm linh mục.

Cha Giuse:

  • Sinh ngày 24/10/1949 tại Giáo xứ Phước Nam, Giáo phận Thanh Hóa.
  • Thụ phong linh mục ngày 04 tháng 11 năm 1990 tại nhà thờ Thánh Tâm Lộc Phát, Giáo hạt Bảo Lộc.
  • 04/11/1990 – 18/5/1996 : Phó xứ Thánh Mẫu Lộc Phát, Giáo hạt Bảo Lộc.
  • 18/5/1996 – 18/9/2012 : Quản xứ Lâm Phát, Giáo hạt Bảo Lộc.
  • 10/2012 – 10/2013 : Nghỉ dưỡng tại Giáo xứ Tân Lâm, Giáo hạt Di Linh, và Giáo xứ Lộc Đức, Giáo hạt Bảo Lộc
  • 10/2013 – 15/8/2015 : Phụ trách Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm, Giáo xứ Gioan, Giáo hạt Bảo Lộc
  • 15/8/2015 – đến nay : Nghỉ dưỡng tại Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận.

 -    Nghi thức nhập quan và thánh lễ lúc 08 giờ 00,

     Thứ Năm ngày 03 tháng 5 năm 2018, tại Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận.

 -   Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc,

    lúc 15 giờ 00 , Thứ Sáu, ngày 04 tháng 5 năm 2018.

 -    An táng tại Nghĩa trang Linh mục, Thanh Xuân, Lộc Thanh, Bảo Lộc.

 Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng Cha Giuse

và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 Tòa Giám Mục Đà Lạt

Linh tông và Huyết tộc đồng kính báo.

 ------------------------

Xin quý cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ cầu cho Cha Giuse theo qui định của Giáo phận. 

Nguồn: simonhoadalat.com

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch