Trong niềm hiệp thông phân ưu và cầu nguyện, Mục Vu Văn Bút cho đăng lại Ai Tín, Thánh Lễ An táng Linh mục Nguyễn Văn Vàng, Thánh danh Phêrô, do Văn Phòng Toà Giám Mục Xuân Lộc sắp xếp để độc giả cũng cùng hiệp thông:

 

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin báo tang lễ. Nguồn hình: Từ Video Tang lễ của Giáo Phận Xuân Lộc

  

  

  

  

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch