Vừa được tin Linh mục Trần Khắc Hỷ, Thánh danh Hilarius, mới qua đời lúc 7:30 sáng Thứ Bảy 14 Tháng 07, 2018, hưởng thọ 91 tuổi, 61 năm linh mục, tại Nhà Dưỡng Lão Ashbury, Gaithersburg, Maryland, do Dòng Holy Cross điều hành,

Mục Vụ Văn Bút sẽ cho đăng bổ túc tin Cáo Phó của Tang quyến nếu có và Chương Trình Lễ An táng do Giáo Xứ Mẹ Việt Nam sắp xếp với Tổng Giáo Phận Washington, để độc giả hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Hilarius được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa hằng sống.

Trong khoảng 2 năm gần đây, Linh mục Trần Khắc Hỷ bị thiếu bạch huyết cầu nên có những khi phải đi tiếp máu. Trong vòng gần 2 tháng qua, Cha Hỷ phải vào Nhà thương Holy Cross ở Gaithersburg, Maryland để điều trị vì bệng ung thư máu. Sau đó được đưa vào Nhà Dưỡng bệnh Ashbury ở Gaitehrsburg, Maryland, cũng thuộc Dòng Holy Cross. Trong thời gian ở Nhà Thương cũng như nhà Dưỡng Lão, có Lm Trần Bình Trọng và Lm Trần Xuân Tâm đến thăm một số lần và phục vụ những nhu cầu thiêng liêng cho Cha. Ngoài ra còn có một số giáo dân, nhất là một người nhà của Cha đến thăm hỏi và săn sóc những nhu cầu sứ khoẻ cho Ngài.

Tiểu Sử Lm Trần Khắc Hỷ

Mục Vụ Văn Bút tóm tắt lại bài tự thuật dài 3 trang của Lm Trần Khắc Hỷ cho bớt dài dòng, nhưng không thiếu dữ kiện chính yếu trong bài tự thuật.

 • 30-01-1927: Sinh tại Làng Tòng Chính, Quận Nga Sơn, Phủ Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá
 • 1939-1949 : Theo học tại Tiểu Chùng Viện Thánh Giuse Ba Làng, Thanh Hoá
 • 1949-1951 : Quản lý Nhà Thờ Chính Toà Thanh Hoá,
 • 1951-1954 : Triết Học, Thần Học Đại Chủng Việc Saint Sulpice, Hà Nội
 • 1954-1956 : Thần học St Sulpice tại trường Gm Ngô Đình Thục, Vĩnh Long, đồng thời Phó Quản Lý tại trường này.
 • 1956-1957 : Thần học tại Đại Chủng Việc Saint Sulpice, Thị Nghè, Sàigòn.
 • 29-06-1957: Thụ phong linh mục tại Nhà Thờ Đức Bà, Sàigòn.
 • 04-07-1957: Quản nhiệm và Quản lý Nhà thờ Chính Toà Nha Trang

         . Tuyên Uý Ủy Hội Quốc Tế Đình Chiến

         . Tuyên Úy Kiều dân Pháp, Mĩ, Phi Luật Tân

         . Tuyên Úy các trường Công giáo của các Sư Huynh La Salle.

         . Tuyên Úy các nhà tù và hai nhà Lao Phổi

         . Phụ trách Đài Phát Thanh Công giáo Nha Trang

 • Tháng Sáu 1959: Xin nghỉ về làm Phó xứ Hộ Diên, Nha Trang
 • Tháng Sáu 1960 : Chính xứ Gò Đền, coi trung tâm người Thượng, Gò Đền
 • Tháng Bảy 1962 : Chính xứ Phan Rí Cửa, Giám Học Trường Trung Học Sông Mao.
 • 30-4-1975: Từ Vũng Tàu ra Biển, được Tàu Mỹ của Hạm Đội Số 7 đưa về Guam, rồi sang trại tiếp cư Indiantown Gap, Pennsylvania.
 • 16-08-1975: Toà Lãnh Sự Mỹ bảo trợ về Rockville, MD.
 • Từ 1977: Tổng Giáo Phận Washington, DC nhận vào Giáo phận.
 • Từ 1980: Tuyên Úy lưu động cho các gia đình VN, Miên, Lào và Trung Hoa tại Tổng Giáo Phân Washington.
 • Từ 1994: Hưu trí. Tuy nhiên cũng còn:

                . Giúp việc mục vụ cho người VN đau yếu tại nhà và nhà thương quận Montgomery, Maryland, khi cần nhờ đến.

                . Giúp việc mục vụ cho Giáo xứ Các TTĐVN, Richmond, Virginia 1997 khi cần nhờ đến.

                . Giúp việc mục vụ cho Giáo Xứ Các TTĐVN, Arlington, Virginia 1998 khi cần nhờ đến.

                . Giúp việc mục vụ Giáo xứ Mẹ La Vang, Baltimore, Maryland 1999-2001 khi cần nhờ đến.

Mục Vụ Văn Bút

----------------------------------------

Bổ túc Chương Trình Tang Lễ

Nguyện cầu cho Cha Cố Hilariô Trần Khắc Hỷ do Giáo Xứ Mẹ Việt Nam sắp xếp

Thứ Năm: 19/7/2018

 • 3g00 - 7g15 tối: Thăm viếng và cầu nguyện tại Nhà Thờ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

11814 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 20904

 • 7g30 tối: Thánh Lễ cầu nguyện

Thứ Sáu: 20/7/2018

 • 9g00 - 9g45 sáng: Thăm viếng và cầu nguyện của Tang gia tại Nhà Thờ GX MVN
 • 10: 00 Sáng: Thánh Lễ An Táng
 • An Táng tại Gate of Heaven Cemetery

13801 Georgia Avenue, Silver Spring, MD  20906

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Tang báo. 6 YouTube Photos by SBTN; Hình có tang quyến mang khăn tang và hình Hồng Y xông hương quan tài là của DTK Nguyen. 

  

  

  

  

    

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch