Nhận được Ai tín Linh mục Trương Đình Hoè, Thánh Danh Samuel, Dòng Phanxicô, Cựu Giám Đốc Giáo Xứ Việt Nam Paris, Cựu Giáo sư Đại Học Sorbonne, mới qua đời tại Paris, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Ai Tín của Tỉnh Dòng Phanxicô VN để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Samuel.

 

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch