Cáo phó: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2). Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM Long Xuyên kính báo: Cha Cố Giuse Vũ Tuấn Tú:

  • Sinh ngày: 28/ 1/1934 Tại: Hai Giáp, Hải Hậu, Nam Định
  • Đã trở về Nhà Cha lúc 3g sáng ngày 01/11/2018, tại Nhà Hưu Dưỡng Đền Thánh Giuse, Rạch Giá
  • Hưởng thọ 84 tuổi với 55 năm linh mục.
  • Thi hài Cha được quàn tạị Giáo xứ Đền Thánh Giuse, Rạch Giá.

 Thánh Lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 9g30 sáng thứ Bảy, ngày 03/11/2018, tại Nhà thờ Đền Thánh Giuse, Rạch Giá

 Xin quý Cha trong giáo phận dâng 3 Thánh lễ cầu cho linh hồn Cha Cố Giuse.

Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Cố Giuse mau về hưởng Tôn Nhan Chúa. 

Long Xuyên ngày 01/11/2018

 TGM kính báo

 ------------------------------------

TIỂU SỨ CHA CỐ GIUSE VŨ TUẤN TÚ

 Sinh ngày: 28/ 1/1934 Tại: Hai Giáp, Hải Hậu, Ham Hà

  • Vào Tiểu chủng viện: Mỹ Đức, Thái Bình, năm: 1945, thuộc giáo phận: Thái Bình
  • Vào Đại Chủng viện: Thánh Albertô, năm 1954
  • Chịu chức linh mục ngày: 23-4-1963, Tại: Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn Do Đức cha: Phaolô Nguyễn Văn Bình

 Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại:

 - Năng Gù: 1963-1965

- Hoà Hưng: 1965-1968

- Tân Thành 4b: 1968-1975

- Kitô Vua A2: 1975-1984

- Ở tù RG: 1984-1985

- Cải tạo tại Tân Hội: 1985-1993

- Quý Phụng, Rọc Lá: 16/3/1993

- Về Hưu tại Rạch Giá: 2002

- Qua đời: 01/11/2018

 Tác giả bài viết: Giaophanlongxuyen.org

 Nguồn: Gplongxuyen.org:

----------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: gplongxuyen.org

  

  

  

  

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch