Trong niềm hiệp thông phân ưu và nguyện cầu, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Ai Tín, Chương trình tang lễ và mấy dòng tiểu sử của Linh mục Nguyễn Phi Vũ, thánh danh Phêrô do Toà Giám Mục Bà Rịa sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toà Gm Bà Rịa

---------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bỏ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: giaophanvinhlong.org

  

  

  

  

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch