Nhận được Ai tín Linh mục Nguyễn Văn Thới, Thánh Danh Eusêbiô, mới qua đời tại Vĩnh Long, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Tin Cáo Phó, Chương trình Lễ An táng và mấy dòng Tiểu sử do Toà Giám Mục Vĩnh Long sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Eusêbiô. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nguồn: giaophanvinhlong.org 

---------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đaaaăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: giaophanvinhlong.net

 

  

  

  

  

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch