Cáo phó này được xếp tạm vào đây để độc giả thấy có 2 tin cáo phó mới gần nhau với di ảnh trên Trang Chủ. Sau đó sẽ được đưa vào Mục Tin Hiệp Thông: Phân Ưu & Cầu Nguyện.

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh, Toà Giám Mục Mỹ Tho trân trọng báo tin:

Linh mục Gioan Nguyễn Huy Muôn:

 Sinh ngày: 1942 tại Hà Tây, Hà Nội.

  • Chịu chức linh mục: 29.04.1970
  • Đã an nghỉ trong Chúa lúc 08 giờ 45 sáng Thứ Hai, ngày 25 tháng 02 năm 2019.

NGHI THỨC TẨN LIỆM:

Cử hành lúc 9g00 Thứ Ba,  ngày 26 tháng 2 năm 2019 do Cha TĐD Phaolô Trần Kỳ Minh chủ sự.

Linh cữu Cha Gioan quàn tại tư gia 91 đường số 4, Tam Hà, Thủ Đức.

 THÁNH LỄ AN TÁNG:

Cử hành lúc 9g30 Thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019, do Đức Cha Phêrô chủ tế tại Nhà thờ Tam Hà, Giáo hạt Thủ Đức, GP. TPHCM.

 NƠI AN TÁNG:

Sau Thánh lễ an táng, thi hài của Cha Gioan sẽ được an táng tại Đất Thánh Giáo xứ Tam Hà.

 Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn linh mục Gioan

được lên chốn nghỉ ngơi.

 Kính báo.

Toà Giám Mục Mỹ Tho

 --------------------------------------------

*Kính xin Quý Cha trong Giáo phận dâng 3 thánh lễ cầu nguyện cho Cha Gioan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh được bổ túc sau khi  đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: giaophanmytho.net

 

 

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch