Được tin Linh mục Tô Ngọc Liên, Thánh danh Giu-se, mới qua đời tại Moline, Illinois, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó của Tang Quyến và Chương Trình Tang Lễ do Tang Gia giàn xếp, để độc giả hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Giu-se.

Cáo Phó: Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng tôi trân trọng kính báo:

Cha Cố Giuse Tô Ngọc Liên là bào huynh của chúng tôi.

  • Sanh ngày 30 tháng 4 năm 1932 tại Ninh Bình.
  • Chịu chức Linh mục năm 1962 tại Saigon.
  • Vừa được Chúa gọi về Nhà Cha ngày 9 tháng 3 năm 2019 tại Nursing Home in Moline, Illinois, Hoa kỳ, hưởng thọ 87 tuổi.

Chương trình và nghi lễ an táng như sau:

  • Đọc kinh và viếng xác: Thứ Bẩy, ngày 16 tháng 3 năm 2019 từ 9 đến 10 giờ sáng tại Thánh Đường Christ The King.
  • Sau đó là thánh lễ an táng từ 10-11 giờ.
  • An táng tại Nghĩa trang Saint Mary trong tỉnh Moline.

Trân trọng kính báo và xin cầu cho linh hồn Thầy Cả Giuse.   

Tang gia:

- Em trai: Ông Tô Hồng Đức và vợ Trần Thị Hiếu (Hoa Kỳ).

- Em gái: Cô Tô Thị Lan (Đức Quốc)

- Em dâu: Bà Đào Thị Hạnh (Hoa Kỳ)

-------------------------------------------

Vài dòng tiểu sử:

Trích trong “Kỉ Yếu La Vang 2006” do Liên Đoàn Công Giáo Viết Nam tại Hoa Kì xuất bản.

- 1962-1965: Tổng Giáo Phận Sài Gòn

- 1965-1970: Fribourg, Thuỵ Sĩ

- 1970-1980: Paris & Toulon, Pháp Quốc

- 1980-1984: Roma, Ý Đại Lợi

- 1984-2003: Hoa Kì 

Mục Vụ Văn Bút cho bổ túc Tiểu sử:

- 1962-1965: Phó xứ Kim Thượng, Gia Kiêm và Phó Xứ Túc Trưng, Kiệm Tân, là hai giáo xứ thuộc Giáo Phận Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai.

- Sau năm 2003: hưu trí tại Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc (Đồng Công) và tại nhà tư.

- Mừng Kim Khánh LM : 10g30 Thứ Bảy 05.05.2012 tại Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc, Hoa Kì.

- Tiệc mừng ngay sau Thánh Lễ tại phòng ăn của Nhà Dòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy hình ảnh lễ cầu nguyện cho Linh hồn cố Linh mục Giuse Tô Ngọc Liên tại Giáo Xứ Túc Trưng. Photo courtesy of Nguyễn Tiến Dũng

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch