Trong niềm tin vào Chúa phục sinh, Toà Giám Mục Mỹ Tho trân trọng báo tin: Linh mục Giuse Phạm Thanh Minh:

  • Sinh ngày: 12.04.1946 tại Hải Phòng.
  • Chịu chức linh mục: 28.04.1972
  • Đã an nghỉ trong Chúa lúc 23 giờ 00 Thứ Năm, ngày 14 tháng 03 năm 2019

NGHI THỨC TẨN LIỆM:

Cử hành lúc 17g00 Thứ Sáu,  ngày 15 tháng 03 năm 2019.

Linh cữu Cha Giuse quàn tại Giáo xứ Chợ Cũ.

THÁNH LỄ AN TÁNG:

Cử hành lúc 09g30 Thứ Ba, ngày 19 tháng 03 năm 2019, do Đức Cha Phêrô chủ tế.

NƠI AN TÁNG:

Sau Thánh lễ an táng, thi hài của Cha Giuse sẽ được an táng tại Đất Thánh An Đức.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn linh mục Giuse

được lên chốn nghỉ ngơi.

Kính báo.

Toà Giám Mục Mỹ Tho

*Kính xin Quý Cha trong Giáo phận dâng 3 thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình aảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: giaophanmytho.net

 

 

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch