Được tin Linh mục Phạm Tá, Thánh danh Phao-lô, mới qua đời tại Huế, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương Trình Tang Lễ và mấy dòng tiểu sử do Toà Giám Muc Huế sắp xếp, để độc giả hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Phao-lô.

 

 

 

 

 

 

 

  Nguồn: tonggiaophanhue.net

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: tonggiaophanhue.net

 

 

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch