Cáo Phó: Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Toà Giám Mục Bùi Chu kính báo: Cha Cố Micae Trần Minh Tiến, Sinh ngày 15 tháng 12 năm 1939, tại giáo xứ Kiên Lao, giáo phận Bùi Chu, (xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

  • Từ năm 1955: Học tại chủng viện Mẫu Tâm Bùi Chu
  • Ngày 06/6/1976: Chịu chức linh mục
  • Từ năm 1976 tới năm1982: Sống âm thầm tại gia đình
  • Từ năm 1982 tới năm 1996: Giúp cha xứ các giáo xứ Kiên Lao, Xuân Dương, Sa Châu,

Ngưỡng Nhân, Hoành Nhị, Thức Hóa, Du Hiếu, Quất Lâm

  • Từ năm 1996 tới năm 1998: Chánh xứ Long Châu, Thịnh Long
  • Từ năm 1998 tới năm 2002: Chánh xứ Trung Linh, linh hướng các dòng nữ giáo phận
  • Từ năm 2002 đến năm 2006: Chánh xứ Cát Xuyên, Hạc Châu, Thủy Nhai
  • Từ năm 2006 tới năm 2008: Chánh xứ Bách Tính, Dương A
  • Từ tháng 5 năm 2008 đến nay: Nghỉ hưu tại quê

 Sau một thời gian yếu bệnh, Cha Cố đã được Chúa gọi về lúc 11g 25 ngày 24/3/2019 (ngày 19/2 Năm Kỷ Hợi), hưởng thọ 80 tuổi, 43 năm linh mục.

 Xin quý Cha, quý Thầy, quý Tu Sĩ và anh chị em tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho Cha Cố Micae.

Thánh Lễ an táng được cử hành lúc 9g thứ Tư, ngày 27/3/2019 do Đức Cha Tôma chủ sự.

                                                                                Văn phòng TGM Bùi Chu, ngày 24/3/2019

                                                                    Lm Vincent Đỗ Huy Hoàng

 * Lễ phục tím

* Xin quý Cha giáo phận dâng 3 Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố Micae

 CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 Thứ Hai, ngày 25/3/2019

10g: Nghi thức phát tang, Cha Giuse Phạm Ngọc Đồng chủ sự

14g - 22g: Kính viếng tại tư gia từ

 Thứ Ba, ngày 26/3/2019

06g00: Di quan từ tư gia ra Trung tâm Mục vụ Đền Thánh Kiên Lao

07g00 - 22g00: Thánh lễ và kính viếng

15g00: Thánh lễ do Cha Chính Giuse Nguyễn Đức Giang chủ tế

 III. Thứ Tư, ngày 27/3/ 2019

05g30: Nghi thức dập mạch

06g00: Di quan ra nhà thờ

09g00: Thánh Lễ an táng do Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu chủ tế

An táng tại khuôn viên Đền Thánh Kiên Lao

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký dâng lễ, xin đăng ký với Cha chánh xứ Giuse Trần Quốc Tuyến.

ĐT: 083 486 8070

 Nguồn: gpbuichu.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: gpbuichu.org

 

  

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch