Tòa Giám Mục Phan Thiết Trân trọng kính báo Linh mục Philipphê Lê Trọng Phan. Sinh : 21/3/1935, tại Nghệ An, Gp. Vinh, chịu chức linh mục : 04/6/1964 tại Münster, Đức, đã qua đời lúc 02g35 ngày 19/4/2019,  tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Phan Thiết.

Hưởng thọ : 84 tuổi

Nghi thức tẩn liệm lúc 15g00 ngày 21/4/2019, tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục.

Thánh lễ An táng lúc 8g30, ngày 22/4/2019, tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh An.

An táng tại nghĩa trang Linh mục, giáo xứ Vinh An.

 Xin cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Philipphê.

R.I.P

VP/TGM.PT

Lm. G.Vianney Dương Nguyên Kha

Ghi chú: Kính xin quý Cha dâng 03 thánh lễ cầu nguyện cho Linh mục Philipphê.

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CHA CỐ PHILIPPHÊ:

Sinh: 21/3/1935, tại Nghệ An, Giáo phận Vinh.

29/7/1947: Nhập Dòng Phanxicô tại Giáo phận Vinh.

24/6/1956: Khấn Dòng

04/6/1964: chịu chức linh mục tại Münster, Đức quốc.

1965: Học Đại học Strasbourg, Pháp quốc.

CÁC NƠI PHỤC VỤ:

1969-1970: Giáo xứ Cầu Muối, Sài Gòn.

1971-1972: Giáo xứ Tân Tạo.

1972-1975: Giáo xứ Sùng Nhơn và Võ Xu.

1975-1994: Giáo xứ Vinh Thanh.

1994-2013: Giáo xứ Gio Linh.

2013: Nghỉ hưu tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Phan Thiết.

Nguồn: gpphanthiet.com

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch