Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, Văn phòng Tòa Giám Mục Cần Thơ kính báo: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1930. Đã về nhà Cha vào lúc 0h5’ thứ Tư, ngày 01 tháng 05 năm 2019, tại giáo xứ Rạch Vọp, giáo hạt Đại Hải, hưởng thọ 89 tuổi và 59 năm Linh mục.

Nghi thức tẩn liệm sẽ được cử hành vào lúc 12g00 thứ Tư, ngày 01.05.2019 tại nhà thờ Rạch Vọp. 09g00 thứ Năm, ngày 02.5.2019, di quan về Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Cần Thơ, địa chỉ: 25/5 đường Trần Ngọc Quế, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 9g00 sáng thứ Sáu, ngày 03.05.2019, tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Cần Thơ.  Quí cha nhập tịch giáo Phận Cần Thơ vui lòng dâng ba (03) Thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Nguyễn Văn Tịch.

Quí cha chánh xứ vui lòng tổ chức giáo dân cầu lễ cho cha Giuse trong ba (03) Chúa nhật. Xin hiệp ý cầu nguyện cho cha Giuse được phục sinh trong vinh quang với Chúa Kitô.

Lược sử của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch

 • Sinh ngày:   3. 1930 tại làng Dĩnh Cầu, tỉnh Bắc Giang.
 • Được Rửa tội ngày: 3. 1930 tại giáo họ Bắc Giang, giáo phận Bắc Ninh.
 • Tên cha: Giuse Nguyễn Văn Hải. Tên mẹ:    Anna Nguyễn Thị Nhi.
 • Học Tiểu chủng viện: Trung học Dũng Lạc năm 1947.
 • Có chứng chỉ: Certificat Prim-Diploma.
 • Học Đại chủng viện: Thánh Alberto (Nam Định).
 • Học tại: Studium General (Hong Kong) và St. Sulpice 1957-1960.
 • Chịu chức Linh mục: Ngày 31 tháng 5 năm 1960 tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
 • ĐGM phong chức: Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền.
 • Nhập tịch giáo phận Cần Thơ ngày 01.6.1960,

Cha Giuse đã nhận những giáo vụ:

 • 1/ Tuyên úy trường De Lasalle Khánh Hưng, Sóc Trăng 1960-1965
 • 2/ Chánh xứ giáo xứ Tắc Sậy – Giá Rai, giáo hạt Bạc Liêu 1965-1970
 • 3/ Tuyên úy Khu Xã Hội Ba Xuyên, Sóc Trăng 1970-1975
 • 4/ Đi học tập cải tạo 1975-1983; và bị quản chế tại nhà riêng 1983-1989
 • 5/ Phó xứ giáo xứ Vị Hưng, giáo hạt Vị Thanh 1990-1994
 • 6/ Chánh xứ giáo xứ Vị Tín, giáo hạt Vị Thanh 1994-2003
 • 7/ Nghỉ hưu tại giáo xứ Thới Thạnh 2011-2012 và tại nhà riêng ở TPHCM 2012-2018 
 • 8/ Nghỉ bệnh tại giáo xứ Rạch vọp 2018-1.5.2019
 • 9/ Về Nhà Cha 5.2019      Thứ Tư, ngày 01 tháng 05 năm 2019               
 • Kính báo 

 Gioan Trần Trọng Dung             

Linh mục Chưởng ấn

Nguồn: gpcantho.com

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch